1-1-e1669908198824-png

Anglikánsky kostol Všetkých svätých v Almancile oslavuje Dožinky

Anglikánska cirkev Všetkých svätých v Almancile sa pripravuje na oslavu Dní úrody špeciálnou službou v nedeľu 18. októbra o 10:30, naživo a interaktívne prostredníctvom služby Zoom.

Reverend Mike Clarkson, vikár Všetkých svätých Almancil, hovorí: „Oslava žatvy zaujíma v cirkevnom kalendári obzvlášť dôležité miesto. Znamená to veľa vecí.

Znamená to pomôcť ľuďom v núdzi v našej komunite darovaním jedla. Znamená to oslavovať ako rodinu Cirkvi všetko, čo máme, a znamená to byť vďačný Bohu za všetko, čo nám dal.

Všetci svätí plánujú urobiť obe veci, aby udržali svoje tradície nažive, ale samozrejme sa dramaticky zmenili, aby splnili všetky bezpečnostné požiadavky na Covid-19.

Počas tohto sviatku žatvy sa teda v jednotlivých domoch kongregácie budú konať malé zhromaždenia na spoločné uctievanie, po ktorých bude nasledovať spoločné jedlo. A ich hostia, priatelia a rodina budú pozvaní, aby so sebou priniesli svoje dary do potravinovej banky ASCA.

Každý je vítaný, aby sa pridal.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte Ann na čísle 934 809 369.

Nedávne články