1-1-e1669908198824-png
beløpet-gjelder-på-kuponger-på-bare

Beløpet brukt på kontantkuponger i oktober alene overstiger summen for 2021

Sparebevis (CA) registrerte 1 millioner euro i nye abonnementer i løpet av oktober måned, et beløp som overstiger de årlige emisjonene registrert fra 487 til 2016.

Etterspørselen etter sparebevis har økt de siste månedene, noe som gjenspeiler økningen i 3-måneders Euribor og den påfølgende økningen i renten på CA - denne indeksen er en del av formelen for å beregne renten på dette spareproduktet.

I følge statistikkbulletinen til IGCP – Treasury and Public Debt Agency, oversteg nye månedlige abonnementer på omsetning én milliard euro i oktober, noe som skjer for første gang i år, noe som allerede presser beløpet opp. 4 millioner euro i akkumulert overskudd for årets første 122 måneder.

Utstrømmer (amortiseringer) utgjorde 570 millioner euro – hvorav 78 fant sted i oktober.

Besparelsene som brukes på inntektene har økt jevnt siden januar, da nye abonnementer utgjorde 95 millioner euro, den laveste månedlige verdien registrert i år.

De 1 487 millioner euro med nye abonnementer registrert i oktober måned alene eller de mer enn 4 100 millioner euro investert i AC siden begynnelsen av året er enestående med situasjonen observert de siste årene, og tvinger til å gå tilbake til 2015 for å finne et år hvor dette produktet tiltrakk seg en verdi på mer enn en milliard euro.

I følge statistiske data fra IGCP utgjorde CA-utstedelsene €1 394 millioner i 2015, året da den tre måneder lange Euribor gikk inn i negativt territorium. I 2016 falt nye oppføringer til €785 millioner, og året etter fortsatte verdien å synke, med rekordhøye €540 millioner i nye emisjoner, rundt tre ganger mindre enn beløpet sparerne trakk fra omsetningen.

Fram til 2021, ifølge de samme IGCP-dataene, var den totale årlige verdien av nye abonnementer fortsatt under milliardgrensen.

Renten på serien med sparebevis (CA) som for tiden er i salg (serie E) fastsettes månedlig (den nest siste dagen i måneden, for å tre i kraft påfølgende dag), under hensyntagen til en formel som inkluderer en varighetspremie og gjennomsnittet av 3-måneders Euribor-verdier observert over de foregående 10 virkedagene.

Reglene begrenser ansettelsesbonusen til maksimalt 1 % (beløp tildelt fra 6. tegningsår og til slutten av terminen), og spesifiserer videre at formelen ikke kan resultere i en høyere grunnrente på 3,5 %.

Bruttorenten for nye CA-tegninger og kapitaliseringer i desember ble satt til 2,842 % (opp fra 2,492 % i november), en verdi som bør opprettholde etterspørselen etter denne typen spareprodukter, gitt at godtgjørelsen i stor grad overstiger rentene som Bankene tilbyr for tiden innskudd.

LT // Leger Uten Grenser

Siste artikler