1-1-e1669908198824-png
39524691_wm-4336563-8633253-jpg

Anskaffelsen av kroppskameraer til politiet vil skje gradvis

Reguleringen av loven som vil tillate politiet å bruke kameraer i uniform ("bodycams") bør godkjennes denne måneden, og anskaffelsen av dette utstyret vil skje på en trinnvis måte, sa i dag innenriksdepartementet (MAI).

"Utkastet til vitnemålet som regulerer loven om videoovervåking, med hensyn til de såkalte "bodycams", har allerede gått inn i lovgivningsprosessen og bør godkjennes i løpet av denne måneden av oktober, sier MAI, i et svar sendt til byrået Lusa.

Departementet under tilsyn av José Luís Carneiro fremmer også at etter publisering av vitnemålet vil anbudsprosedyrene for anskaffelse av bærbare kameraer til individuell bruk bli offentliggjort.

AMI spesifiserer at anskaffelsen av "bodycams" for PSP- og GNR-elementene vil skje på en forskjøvet måte og innenfor rammen av programmeringen av infrastrukturer og utstyr til sikkerhetsstyrkene og -tjenestene.

MAI minner om at regjeringens "mål er å gi disse kameraene de elementene som utfører operasjonelle funksjoner, for å sikre de beste vilkårene for åpenhet i bruken av videoovervåking av en demokratisk myndighet, i en prosess som involverer sterke investeringer, opprettelse av spesifikke prosedyrer og opplæring».

I følge AMI vil "bodycams" være "et viktig hjelpeinstrument for offentlig sikkerhetsaktivitet og med de nødvendige garantiene når det gjelder databeskyttelse, etter å ha hørt National Commission for Data Protection" (CNPD).

Innenriksdepartementet garanterer at bidragene fra CNPD "har blitt behørig mottatt for å sikre at regelverket som er på plass av regjeringen vil bidra til bedre sikkerhet for alle".

Bruken av "bodycams" av politiet, et av kravene fra elementene i PSP og GNR, ble godkjent i parlamentet i november 2021.

I følge den godkjente teksten skal "bodycams" plasseres på en "synlig" måte på uniformen og fangst og opptak av bilder og lyd kan kun skje "ved inngripen fra et element av sikkerhetsstyrkene, nemlig når forekomsten av et straffbart forhold, en faresituasjon, nødsituasjon eller endring av offentlig orden er involvert, og starten av opptak må innledes med et klart merkbart varsel, når tjenestens art og forholdene tillater det».

Opptak og opptak av bilder er obligatorisk når offentlig makt brukes mot en borger eller bruk av tvangsmidler, spesielt skytevåpen, og "permanent eller vilkårlig registrering av fakta som ikke har noen bevisverdi" er forbudt ved lov. tekst godkjent i november.

Lovens forskrifter vil fastsette egenskapene og bruksreglene til kameraene til 'bodycams', samt formen for overføring, lagring og tilgang til dataene som samles inn.

Bruken av "bodycams" avhenger av autorisasjonen fra regjeringsmedlemmet som er ansvarlig for sikkerhetsstyrken.

CMP // JMR

Siste artikler