1-1-e1669908198824-png
40093233_wm-6689699-8107575-jpg

מחנה למכורים לסמים בפורטו מראה שהמדינה 'נכשלה'

"אנחנו חיים בטריטוריה שבה הוכח שהמדינה נכשלה", אמר רואי מוריירה.

בשיחה עם עיתונאים, בשולי פעולת הניקיון שביצעה אחר הצהריים המשטרה העירונית של פורטו במחנה הקשור לשימוש וסחר בסמים שנמצא ליד שכונת פסטליירה, אמר מוריירה שהוא המשיך בלי "לציית" לצריכת סמים. במרחב הציבורי.

"אני רואה בזה תקיפה מגונה, אני מאמין שיש לכבד את זכויותיהם של אנשים, כמו גם את זכויותיהם של ילדים", אמר.

בטענה שהמדינה "כשלה" במעקב אחר מצב שיש בו מרכיב בריאותי וחברתי, אך גם סחר בסמים, הדגיש רוי מוריירה את הצורך לבחון את חוק הצריכה.

"אני לא רוצה להפליל שימוש בסמים. אני רוצה להפליל שימוש בסמים בכבישים ציבוריים, שיש לו השלכות על ילדים, אזרחים, פקידי עירייה שנאלצים להתמודד עם חומרים נגועים על בסיס יומיומי", אמר.

ראש העיר העצמאי גם ציין כי המציאות הקיימת במחנה שהוקם בגן הנחל היא "נזק נלווה" מסחר בסמים, מצב שלדבריו "אושר".

כשנשאל על המענה שנתן חדר הצריכה הנעזר, הפועל מאז ספטמבר 2022, סבור רואי מוריירה שאם מדובר בתגובה בודדת מהעירייה, הוא יצטרך לשאול את עצמו "אם אכן מדובר בתגובה תקפה".

"השאלה העקרונית היא שאם יש מי שחושב שזה רק מעורר ומרכז את התופעה, ושאין אמצעים זהים מצד המדינה והעיריות השכנות, אני מתחיל לתהות אם זו אכן תשובה נכונה". הוא אמר. .

בחיזוק שהמדינה, בעניין זה, היא "מדינה נעדרת", עם זאת, רוי מוריירה הדגיש כי אוטרקיה אינה יכולה "להעלים עין".

"אנחנו לא מתכוונים לתת למדינה להתעלם מהבעיה הזו. גם לאנשים שגרים כאן יש זכויות (...). המדינה אולי איבדה עניין בזה, אבל לא אני", הוסיף.

נזכיר כי לעירייה אין סמכויות בנושאי הגנה וביטחון, רואי מוריירה מתכוון עם זאת להבטיח "שלוות האזרחים" במרחבים הציבוריים של העיר.

"אנחנו מדברים על מצב לא נסבל וצריך לעשות מה שאנחנו יכולים", הוסיף.

פעולת הניקיון שבוצעה על ידי המשטרה העירונית של פורטו היא חלק מפעולות אחרות שבוצעו בשטח זה מאז 2020 ואשר הביאו לכ-10 פעולות עירוניות במרחב הציבורי.

לדברי ראש העיר, בשנים האחרונות נאספו כ-400 טונות של פסולת הקשורה לצריכת וסחר בסמים.

CPS//LIL

מאמרים אחרונים