1-1-e1669908198824-png
21402138_visao-saude-7778860-9752453-jpg

מומחים ממליצים לבדוק את מערכת החזר התרופות

המחקר, שכלל יותר מ-30 מומחים מתחומי בריאות שונים, הביא לפיתוח של 43 המלצות בתחומים כמו ממשל, מימון, משאבי אנוש, תרופות וטכנולוגיות אחרות, אספקת שירותי בריאות, בריאות האוכלוסייה וקיימות סביבתית.

בתחום התרופות סבורים המומחים כי מערכת החזר התרופות כוללת "תוספות וחריגים רבים, בדמות דיונים, גזירות ומרשמים", וכתוצאה מכך נוצרת "מערכת מקוטעת, שאינה מקדמת את 'שוויון הגישה', דוגמה לכך היא ההוצאה של הפורטוגזים על תרופות.

בנוסף להמלצה לבחון את מערכת ההחזרים, המומחים מציעים גם לשפר גישה שוויונית לתרופות חדשניות, בהתחשב בעובדה שיש צורך "להתקדם למסגרת רגולטורית יעילה יותר".

"פיתוח וגישה לחדשנות הוכחו כתהליך שלוקח זמן וביורוקרטי ויש צורך להגיב למצבים של אי שוויון גדול בגישה לתרופות חדשות באירופה", הם מציינים.

כחלק מאסטרטגיית התרופות החדשה לאירופה, כדי להתגבר על העיכובים הללו בגישה, הם מגינים על הצורך ב"מבנה רגולטורי יציב, אך גם מותאם, מהיר, יעיל ותחרותי ברמה הגלובלית".

"זה מתורגם לאימוץ של אמצעים קונקרטיים, שקופים ומדידים הנובעים משותפות בין תעשיית התרופות, המדינות החברות, מוסדות האיחוד האירופי ובפורטוגל, ממשלת פורטוגל", מציעים להם, ומדגישים את הצורך עבור גישות חדשות ומודלי תשלום למימון תרופות חדשות.

הם גם אומרים כי "יש צורך להגיע להבנה של הגורמים לעיכובים ולחסומי גישה, בהתחשב בתנאים הכלכליים של המדינות", כדי למצוא "פתרונות משותפים" המבטיחים שמטופלים יטופלו, בכל מדינות אירופה, עם מיטב הפתרונות הטיפוליים המותאמים למצבך הבריאותי.

מומחים ממליצים גם לאימוץ טכנולוגיות חדשות להתבסס על רפואה מבוססת ראיות, תוך שימת דגש על הצורך להתמקד בקבוצות חולים בהן ניתן לראות רווחים ו"להפסיק להשתמש בטיפולים עם יעילות מופחתת".

הם מציעים לעודד את השימוש בטכנולוגיות על בסיס עלות-תועלת מוכרת, לנטוש חלופות המבוססות אך ורק על מחירים נמוכים, ש"ייתכן שלא יהיו אלו שמניבות את התוצאות הטובות ביותר".

עבור פאנל המומחים, יש צורך להבטיח קרבה גם מבחינת גישה לתרופות בבתי חולים באמצעות משלוח עד הבית או גישה לבית המרקחת הקרוב, כפי שכבר קורה במצבים מסוימים.

"במהלך המגיפה הוצג 'מבצע אור ירוק' כצעד מעבר שיש להמשיך בו. לאמצעי זה היה ערך מוסף רב עבור משתמש הבריאות עם רווחים בלתי ניתנים להכחשה לא רק מבחינה בריאותית, הימנעות מהפסקת הטיפול בשל הקושי בגישה אליו, אלא עם הזמן, אפשר לחסוך בהוצאות הנסיעה וכן להימנע מהיעדרויות בעבודה", הם נזכרו.

ההמלצות כוללות גם קידום פורטוגל כ"מרכז מצוינות גדול לחדשנות ביו-רפואית ומחקר קליני", תוך ציון כי ניסויים קליניים "מאפשרים גישה חופשית לתרופות, מאפשרים גישה מוקדמת לחדשנות, הפקת ידע חיוני להתקדמות הפרקטיקה הקלינית" , בנוסף לתרומה לחיזוק הכישורים של אנשי מקצוע בתחום הבריאות ולשיפור הטיפול.

העבודה בוצעה כחלק מהשותפות לקיימות וחוסן של מערכות בריאות (PHSSR), שיתוף פעולה עולמי שהוקם בשנת 2020 על ידי בית הספר לכלכלה ומדע המדינה של לונדון, הפורום הכלכלי העולמי ואסטרזנקה.

SW // ZO

מאמרים אחרונים