1-1-e1669908198824-png

מנהיגים חוזרים על המועצה האירופית עדיין רחוקה מהסכמה

המנהיגים האירופיים, שהתכנסו בבריסל מאז יום שישי, מחדשים היום את המועצה האירופית שהוקדשה לתוכנית ההבראה של האיחוד האירופי, עדיין רחוקה מהסכם, לאחר התקדמות מועטה וההתקרבויות שנעשו ביום הראשון לעבודה.

למרות מגע אינטנסיבי בין מנהיגים בשבועות האחרונים ושעות רבות של דיונים ביום הראשון של הפסגה ביום שישי, עדיין קיימים הבדלים רבים בין המדינות החברות, כאשר מקורות אירופיים מצביעים על כך שמדינות המכונות "חסכנות", עם הולנד להוביל, להישאר איתנים בעמדותיהם, ולהפוך את האחדות הדדית הנחוצה לאישור המסגרת התקציבית הבאה של האיחוד ושל קרן ההבראה בלתי אפשרית.

אחד הנושאים המאיימים ביותר על הסכם הוא ה'ממשל' של הכספים שהוקצו למדינות החברות, כאשר הולנד מתעקשת על הצורך בהסכמה ברמת המועצה כדי לאשר החזרים למדינות החברות, מה שאומר שלכל המדינה תהיה זכות וטו, תרחיש שנדחה על ידי הרוב המוחץ של מנהיגי אירופה.

נקודות המפתח הנוספות של תוכנית ההבראה הכלכלית האירופית שעדיין אינן פה אחד הן האיזון בין מענקים והלוואות בהקצאת תמיכת קרן הבראה למדינות החברות, הקריטריונים ומפתח החלוקה לחלוקת הכספים ל-27, והן שלה. התניה אפשרית לכיבוד שלטון החוק, בין היתר.

לאור חוסר ההתקדמות בעבודה ביום שישי בערב ולפי מקורות אירופיים, מול עלייה בבהירות בחדר, החליט נשיא המועצה האירופית לסגור את העבודה בסביבות חצות ולקבוע מושב חדש להיום, מ-11:00 בבוקר מקומית, 10:00 בבוקר ליסבון, ליום ארוך ואינטנסיבי של משא ומתן.

במהלך המועצה האירופית פנים אל פנים בחמשת החודשים האחרונים - הפסגה ה"פיזית" הקודמת התקיימה בפברואר, לפני הגעת מגיפת קוביד-19 לאירופה - ה-27 ישאפו למצוא פשרה סביב מפגש רב שנתי המסגרת הפיננסית, תקציב האיחוד האירופי לשנים 2021-2027 בסדר גודל של 1,07 מיליארד יורו וקרן התאוששות פוסט-מגפה קשורה של 750 מיליארד יורו, אבל עדיין יש הרבה בעיות לא פתורות, לא ניתן לצפות מראש עד שהמועצה האירופית הזו תימשך ותצליח .

ACC / ANE // JPF

המנהיגים לוקחים שוב את תוכן המועצה האירופית עדיין רחוק מהסכם המופיע לראשונה בחזון.

מאמרים אחרונים