1-1-e1669908198824-png
39924136_visao-saude-6485848-4941357-jpg

הלשכות של סטובל, פלמלה וססימברה רוצים פגישה דחופה עם שר הבריאות

שלושת ראשי הערים של CDU, אנדרה מרטינס (סטובל), פרנסיסקו ז'סוס (ססימברה) ואלוארו אמרו (פלמלה), הצופים שהפגישה עם שר הבריאות תתקיים השבוע, "דורשים מהממשלה למצוא, בדחיפות המרבית, הפתרונות הדרושים כדי שהמשתמשים במתקני בריאות אלה [da região] יוכלו לגשת לטיפול לו הם זכאים.

העמדה הציבורית שנקטו על ידי ראשי הערים של שלוש העיריות באזור ההשפעה של Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), המהווה חלק מבית החולים דה סאו ברנרדו, הוכרזה בעמודים הרשמיים של שלוש העיריות של הרשת החברתית פייסבוק.

במסמך מציינים ראשי הערים כי סגירת מחלקת המיון לילדים בבית החולים סאו ברנרדו למשך שבוע לא הייתה בלתי צפויה ומבטיחה כי שלוש העיריות "הזהירו בזמן ובעקשנות על הליקויים שכבר באו לידי ביטוי בתגובת הבריאות ב-CHS" .

"השבר הנוכחי הוא רק הביטוי האחרון למדיניות של אי-הכרה או אפילו פיחות בתפקידם המרכזי של אנשי מקצוע בתחום הבריאות בתפקוד שירות הבריאות הלאומי (SNS)", קראנו במסמך, בו שוקלים ראשי הערים. כי "פיחות ניכר ברמות שכר נמוכות, תנאי עבודה ירודים והתפתחות קריירה עומדת".

"המשא ומתן עם הגופים הייצוגיים של עובדי הבריאות היה צריך להתחיל מזמן וכבר צריך להסתיים וליישם", מוסיפים ראשי הערים של שלוש הרשויות במחוז סטובל.

במקרה הספציפי של ה-CHS, אנדרה מרטינס, פרנסיסקו ז'סוס ואלוארו אמארו מדגישים את הצורך במספר עבודות הרחבה שזוהו במשך זמן רב ואשר לדעתם חיוניות לשיפור ההיצע של טיפול רפואי מובחן לאוכלוסיות.

"שירות הבריאות הציבורי למצוינות שאנשי מקצוע רוצים לספק ושאוכלוסייתנו ראויה לקבל, דורש תשומת לב שממשלת הרפובליקה לא העניקה. ממשלת המפלגה הסוציאליסטית, לעומת זאת, מחליפה את שרי הבריאות שנאלצים, כמובן, להכיר בחוסר יכולתם להגיב לבעיות", מאשימים את שלושת ראשי הערים של ה-CDU.

בנקיטת עמדה משותפת, מבטאים ראשי הערים של שלוש הרשויות באראבידה גם את "המוזר שמספר שנים לאחר ההכרזה על הרחבת בית החולים דה סאו ברנרדו - ולאחר היסוסים וכישלונות מכל הסוגים באחריות המשרד. של בריאות - אם נמשיך לחכות לעבודה זו שתשפר את תנאי העבודה של אנשי מקצוע בתחום הבריאות ותמיכה במשתמשים".

"אוכלוסיית העיריות ססימברה, סטובל ופלמלה ושאר האוכלוסיות המשרתות מרכז בית חולים זה אינן יכולות להמשיך ולהיפגע מהסגירות החוזרות ונשנות של שירותי החירום הללו", טוענים שלושת ראשי הערים.

ביום שני הודיעה הנהלת CHS על סגירת מחלקת המיון לילדים של בית החולים סאו ברנרדו בין 9:00 בבוקר היום ל-9:00 בבוקר ביום שני, 12 בנובמבר, עקב מחסור ברופאים.

בחודשים האחרונים היו סגירות זמניות תכופות של מחלקת המיון לילדים וכן מחלקת נשים ויולדות של בית החולים סאו ברנרדו, עקב מחסור ברופאים, מצב שהחמיר בהדרגה וכעת אילץ את מינהלת CHS לסגור את מיון ילדים למשך שבוע.

ילדים וצעירים באזור Setúbal הזקוקים לטיפול רפואי ואשר מועברים על ידי מכבי האש או על ידי המכון הלאומי למצבי חירום רפואיים (INEM) מופנים ליחידות בית חולים אחרות.

GR // MLS

מאמרים אחרונים