1-1-e1669908198824-png

הסיכון של אנגולה שתצטרך לשנות את התרחיש המקרו כלכלי הוא "משמעותי למדי" - איגלסטון

"מבחינת פיתוח התמ"ג, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) כבר מצפה למיתון של 4%, בעוד שהממשלה הכניסה 3,6% בתקציב, אבל אנחנו חיים בתקופות מאוד לא ודאות ובסיכונים לירידות נוספות בתחזיות הכלכליות. הם עדיין די חשובים", אמר טיאגו דיוניסיו.

בראיון ללוסה כדי להגיב על הצעת התקציב החדשה שאושרה השבוע בלואנדה, הוסיף הכלכלן הראשי בחברת הייעוץ Eaglestone כי מצד שני, "התחזית של 33 דולר לחבית עשויה להיות מעט שמרנית בהתחשב בהתפתחות של המחיר. של נפט במחצית הראשונה, "חבית של ברנט שסוגרת את הפגישה ביום חמישי בשווי של למעלה מ-43 דולר.

הירידה בהכנסות המשוערות מגיעה לכמעט 30%, בעיקר בשל התחזית להפחתת המסים שיש לשלם על ידי חברות הנפט באמצעות צמצום פעילות החיפושים וההפקה בבארות אנגולה, מה שמאלץ את ההנהלה לואנדה להתאים גם את תחזיות ההוצאות הציבוריות. ציין האנליסט.

"מבחינת חשבונות ציבוריים, התקציב כולל ירידה משמעותית מאוד בהכנסות, בשיעור של 28,9% לעומת האומדן הקודם, וזה משקף בעיקר את העדכון החד כלפי מטה של ​​תרומת המסים במגזר הנפט", מינוס 47,1%, אשר הוביל את הממשלה לרשום ירידה של 8,7% בהוצאות הציבור", הסביר האנליסט.

הוצאות הריבית על החוב הציבורי "תקטן ב-20,5% מהתקציב הראשוני, מה שעשוי להיות קשור להסכם שאנגולה תגיע עם סין, ללא ספק הנושה העיקרי שלה, על הקפאת הליכים לשלוש שנים, מה שיקל על ביצוע ההסכם. תקציב הממשלה לאותה שנה".

בתקציב החדש, הוא ממשיך, "חלה ירידה ממוצעת במחיר הנפט הגולמי המשוער לשנת 2020 ל-33 דולר, שהם ירידה של 40% מההערכה המקורית של 55 דולר, ומצד שני, התקציב כולל עדכון של 10,7% כלפי מטה של ​​הייצור לשנה זו, המשקף גם את ההסכם האחרון לקיצוץ ייצור מארגון מדינות ייצוא הנפט (OPEC) ושותפיו, מה שמרמז שאנגולה תצטרך להפחית את הייצור שלה עד סוף השנה ואולי גם ב-2021 וב-2022", הדגיש האנליסט.

בראיון ללוסה, טיאגו דיוניסיו הדגיש גם כי התחזית החדשה של התפתחות הצמיחה הכלכלית מראה את חומרת המשבר באנגולה: "השינוי של הצמיחה הכלכלית מ-1,8% ל-3,6% פירושה השנה החמישית ברציפות של המיתון, המיתון הארוך והגרוע ביותר בהיסטוריה של אנגולה", הדגיש.

האסיפה הלאומית אישרה בכל העולם את הצעת תקציב המדינה המתוקנת (OGE) לשנת 2020 ביום רביעי.

MBA // PJA

מאמרים אחרונים