1-1-e1669908198824-png
שר-האוצר-הכריז-שהממשלה-נסוגה

שר האוצר אומר שהממשלה הסירה את פורטוגל מ"עמדה מבודדת" של המדינה השלישית בעלת החובות (C/AUDIO)

שר האוצר אמר כי ביצועי הממשלה בשנת 2022 הוציאו את פורטוגל מ"העמדה המבודדת" של המדינה השלישית בעלת החובות באירופה, והדגיש כי מדובר ב"רווח אמינות".

"המאמץ שעשינו במהלך 2022 יאפשר לנו להבטיח שפורטוגל לא תתפוס עוד את המיקום הזה של המקום השלישי על הדוכן של המדינות החבות ביותר ושפורטוגל תשלב פלוטון שבו, בסדר הזה, ספרד, צרפת ובלגיה". הכריז, ביום רביעי בערב, פרננדו מדינה.

הפקיד דיבר בארוחת ערב בפונשל, כחלק מאירוע "500 החברות הגדולות של מדיירה", שאורגן על ידי Diário de Notícias da Madeira.

"השנה תהיה לנו את ההפחתה הגדולה ביותר במשקל החוב הציבורי במוצר מכיוון שאין סוג של שיא", אמר פרננדו מדינה, וחיזק: "תמיד נשמע מבקרים מורידים ערך, אומרים שג' הייתה הכלכלה, זה היה אִינפלַצִיָה. זה נכון, הכל עוזר. אבל האמת היא גם כזו: אם היינו מחליטים להוציא את כל הכסף, החוב היה נשאר כמו שהוא.

הבכיר הסוציאליסטי סבר כי הפחתת החוב הציבורי הוא אחד ההיבטים המועילים למדינה מול המצב הבינלאומי הנוכחי, תוך הדגשת המיקום הגיאוגרפי כגורם אטרקטיבי ופיתוח וכן שיעור התעסוקה. יציבות פוליטית וחברתית.

"פורטוגל החזיקה, בתחילת 2022, בחוב ציבורי של 125% מהמוצר", נזכר מדינה והוסיף כי רק ליוון ולאיטליה יש חובות גבוהים יותר.

"הנושא הבסיסי הוא שלא נהיה יותר בעמדה מבודדת, נשתלב באופן מלא במה שהם הממוצעים של מדינות עם כלכלות הרבה יותר גדולות מזו של פורטוגל", חיזק.

שר האוצר נזכר, מנגד, כי סדרי העדיפויות של הממשלה הסוציאליסטית לשנת 2023 מבוססים על תמיכה בהכנסה המשפחתית והגנה על מקומות עבודה, הגדלת ההשקעות ואיזון הכספים הציבוריים.

"המטרה שלנו לשנת 2023 היא לקבל יתרה ראשונית של 1,6% מהתוצר, כלומר שלפורטוגל יהיה עודף בחשבונות התקציביים שלה, אם לא נכלול את מימד הריבית שעלינו לשלם". הוא אמר. , תוך הסבר כי הדבר יאפשר הפחתת החוב הציבורי ל-110% מהתמורה.

"המטרה שלנו היא להגיע ל-2026 עם חוב מתחת ל-100% מהתמורה", אמר.

CC // EJ

מאמרים אחרונים