1-1-e1669908198824-png
מערכת היחסים-מקיימת-אמצעי-כפייה-נגד-אלווארו-סובריניו-ו

מערכת היחסים שומרת על אמצעי כפייה נגד אלווארו סובריניו ומכחישה רישום פשעים

לגבי תקופת ההתיישנות מפרט פסק הדין כי "עדיין לא חלפה תקופת ההתיישנות" בגין הפשעים בהם מואשם אלווארו סובריניו - הפרת אמונים בנסיבות מחמירות, הונאה בנסיבות מחמירות והלבנת הון בנסיבות מחמירות - ודוחה לפיכך את תביעת הנאשם.

פסק הדין גם קובע כי ברגע שבו הוקם אלווארו סובריניו כארגוידו, באוקטובר 2015, "קטע את תקופת ההתיישנות, והחל לרוץ תקופת התיישנות חדשה".

בהחלטה, בית המשפט לערעורים בליסבון (TRL) חולק כי אלווארו סובריניו לא התעמת עם עובדות חדשות במהלך החקירה במרץ האחרון.

"רק העדר קריאת הצו הנדון יכול להצדיק את הטענה שלא נמסר למערער שום דבר חדש", נכתב בצו ה-TRL, מיום 21 בדצמבר והוצא על ידי השופטים מריה ליאונור בוטלו, אנה פאולה גרנדו ורוי טייקסיירה.

בית המשפט סבר כי העובדות שמסר השופט החוקר קרלוס אלכסנדר ב-17 במרץ 2022 במהלך חקירתו של אלווארו סובריניו, הנאשם בתיק המכונה BESA, "הן הרבה יותר רחבות ומדויקות מאלו שמסרו לו הציבור. תוֹבֵעַ. בחקירה" מיום 19.

ה-TRL מציין, דהיינו, כי "האנשים המעורבים בתזרימי הכספים המתוארים, החשבונות ששימשו לתנועות ההון הנדונות וסך הסכומים המעורבים הם במספר גבוה בהרבה ממה שהופיע בעובדות שנמסרו ב-2015".

"הראיות התומכות בעובדות שנמסרו כעת לנאשם אינן רק אלה שצוינו לו בשנת 2015, לרבות רבות אחרות אשר נאספו", מוסיף פסק הדין, המתייחס לראיות מומחים, דוחות ביקורת משפטית, מסמכי בנק ותפיסה. מיילים, בין היתר.

לטענת TRL, עובדות האישום "מואשמות בחריפות", ולכן "שום צנזורה לא ראויה" להחלטה השנויה במחלוקת, שבה הטיל קרלוס אלכסנדרה מערכת של אמצעי כפייה על אלווארו סובריניו: מצב זהות ומגורים, ערבות של שישה מיליון יורו ואיסור יציאה מפורטוגל כאשר הערבות לא ניתנה.

"באשר לסכנות הנחשבות מאומתות בצו השנוי, בפרט, סכנת בריחה וסכנה לרכישת ראיות, שימור או אמיתותן, לנוכח העובדות המופללת מאוד המיוחסת לנאשם ומתוך תכונות האישיות שהתגלו. בכך ניכר אימות הסכנות הללו", נכתב בהחלטה.

בהצביעו על הנכסים הפיננסיים של אלווארו סובריניו ועל קלות המעבר והיציאה מהמדינה, ה-TRL סבר כי "הסיכון שהבריחה של הנאשם היא קונקרטית, על מנת לפטור את עצמו ממשפט".

באשר לשווי הערבות סברה הטר"ל כי "הסכום הקבוע הכרחי, הולם ומידתי" שכן "רק קביעת ערך המייצג הקרבה מסוימת לנתבע יכולה לשמור על דרישות הזהירות המורגשות". הלימותם של אמצעי הכפייה הנותרים, תוך התחשבות ב"חומרת העבירות המופללות ביותר" ו"העונשים שיופעלו כנראה".

הבנקאי הלוסו-אנגולי לשעבר, אלווארו סובריניו, עבר באופן לא חוקי ונהנה מיותר מ-9,3 מיליון יורו שהושגו על ידי הפניית כספי BES לחשבונות ה"ניקוי" של BESA, לפי התביעה.

זוהי אחת מנקודות האשמה הרבות נגד נשיא BESA לשעבר אלווארו סובריניו במשפט שבו המנהל לשעבר של בנקו אספיריטו סנטו אנגולה (BESA) Hélder Bataglia, כמו גם הנשיא לשעבר של BES Ricardo Salgado ומנהלים לשעבר אמילקר פירס ורואי סילבירה.

הוגשו כתבי אישום נגד חמישה חברי דירקטוריון ב-BESA ו-BES בגין הפרת אמונים בנסיבות מחמירות, הונאה בנסיבות מחמירות והלבנת הון בנסיבות מחמירות, בגין מעשים שהתרחשו בין השנים 2007 ליולי 2014.

האישום מתייחס למתן מימון על ידי BES ל-BESA, בקווי אשראי בין-בנקאיים (IMM) ובמשיכת יתר בנקאית. כתוצאה מפעילות פלילית זו, ב-31 ביולי 2014 נחשפה BES ל-BESA תמורת סכום של כמעט 4,8 מיליארד אירו.

ההטבות הנובעות מביצוע הפשעים המעורבים בחקירה זו מייצגות את הסכומים הכוללים של 5 יורו ו-048 דולר אמריקאי, מסכמת התביעה.

IMA (FC/JGO) // CC

מאמרים אחרונים