1-1-e1669908198824-png

חדשות

רוחני אך לא דתי - תושב פורטוגל

הטור החודשי שלנו מבקש להציע תשובות פתוחות, מבהירות ומשמעותיות לשאלות הקוראים בנושא רוחניות. שלח את שאלותיך לתושב. ש: