1-1-e1669908198824-png

Información legal

De conformidade coas directrices dos artigos 6-III e 19 da Lei 2004-575, do 21 de xuño de 2004, relativa á Confianza na economía dixital, coñecida como LCEN, informamos aos visitantes do sitio web: moveaveiro.pt Esta información a continuación:

1. Información legal

Le moveaveiro.pt é a única propiedade de Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem que a subministra.

Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem
Rua Artur Almeida Eca, Centro Coordenador De Transportes, S/n 3800-111, Aveiro, Portugal
TIN: 507190327

Enderezo de correo electrónico de contacto: contact@moveaveiro.pt
Teléfono: + 351 234380560

Deseñadora do sitio web: Noemie VANNIER - contact@moveaveiro.pt
Director de publicación: Elio CONSTANTIN – contact@moveaveiro.pt

Anfitrión do sitio web

Interruptor O2
Rexistro Mercantil e Mercantil de Clermont-Ferrand B 510909807
Nomenclatura APE 6311Z
Número de IVE: FR 35 510 909 807
Sede do anfitrión: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Francia

2. Presentación e principio

Calquera usuario de Internet que utilice o sitio: moveaveiro.pt considérase usuario do seguinte sitio.
O sitio moveaveiro.pt reúne diversos servizos, tal e como son, postos a disposición dos usuarios. Especifica naturalmente que este último debe ser honesto e demostrar boa fe tanto cara aos distintos usuarios como cara ao Desenvolvedor do sitio moveaveiro.pt.
Elio CONSTANTIN esfórzase por ofrecer a información o máis clara posible sobre o sitio moveaveiro.pt (suxeito ás modificacións realizadas desde que se puxeron en liña), pero non pode certificar a exactitude, integridade e actualidade da información transmitida no seu sitio web, xa sexa por conta propia ou non. En consecuencia, o usuario recoñece utilizar esta información facilitada baixo a súa exclusiva responsabilidade.

3. Accesibilidade dixital:

O sitio web moveaveiro.pt é en principio accesible para os usuarios as 24 horas do día, os 7 días da semana, salvo en caso de mantemento, programado ou non, para os efectos do seu mantemento ou caso de forza maior. No caso de imposibilidade de acceso ao servizo, moveaveiro.pt dedicarase a facer todo o posible para restablecer o acceso ao sitio e, a continuación, tratará de informar previamente aos usuarios das Datas e horas da interrupción. Ao estar suxeita unicamente a unha obriga de medios, moveaveiro.pt non se fai responsable dos danos e prexuízos, calquera que sexa a súa natureza, derivados da indisponibilidade do servizo.

4. Propiedade intelectual:

Elio CONSTANTIN é titular exclusivo de todos os dereitos de propiedade intelectual ou ten os dereitos de uso sobre todos os elementos accesibles no seguinte sitio, tanto na estrutura como nos artigos e textos, imaxes, gráficos, logotipo, banda sonora, software...
Queda terminantemente prohibida calquera reprodución total ou parcial da páxina web moveaveiro.pt, representación, edición, adaptación total ou parcial dalgún destes elementos, sen ter en conta o medio ou o proceso empregado, salvo autorización previa por escrito de Elio CONSTANTIN. , titular do sitio mesmo parcial do sitio moveaveiro.pt, a representación, modificación, actualización total ou parcial dalgún destes elementos, independentemente do medio ou proceso empregado, queda terminantemente prohibida, salvo aceptación previa de Elio CONSTANTIN, director do sitio no seguinte correo electrónico: contact@moveaveiro.pt, pola contra considerarase infracción e susceptible de persecución segundo o disposto nos distintos artigos L.335-2 e seguintes do Código de Propiedade Intelectual.

5. Cookies e ligazóns de hipertexto

O sitio web moveaveiro.pt inclúe múltiples ligazóns clicables a outros sitios (socios, sitios de orixe, etc.) postos en liña coa validación de Elio CONSTANTIN. Non obstante, Elio CONSTANTIN non ten a posibilidade de controlar a totalidade do contido dos distintos sitios así consultados e, polo tanto, declina toda a responsabilidade por este feito cando corra o risco de contidos prohibidos.
Advírteselle, polo tanto, ao usuario que durante a súa navegación na páxina web moveaveiro.pt, unha ou varias cookies poden integrarse mecánicamente no seu ordenador a través do seu software de navegación informático. Unha cookie é un conxunto de datos que non permitirá saber quen a utiliza, sen embargo quen anota información relativa á navegación do usuario no sitio. 
A configuración do programa de navegación déixao libre para informar da presenza de cookies e, eventualmente, para poder rexeitalo na forma descrita no seguinte enderezo: www.moveaveiro.pt. Non obstante, o usuario pode axustar o navegador do seu ordenador para rexeitar a instalación de cookies, sabendo que o rexeitamento da instalación dunha cookie pode provocar a imposibilidade de acceder a determinados sectores. En canto a calquera bloqueo de cookies, escriba a ferramenta de busca: bloqueo de cookies e aplique as explicacións segundo o seu navegador.

6. Protección de bens e persoas – Tratamento de datos persoais

En Francia, os datos persoais están protexidos, por exemplo, pola Lei nº 78-87, do 6 de xaneiro de 1978, ou pola Lei nº 2004-801, do 6 de agosto de 2004, o artigo L. 226-13 do Código Penal, así como pola Directiva Europea. do 24 de outubro de 1995.

No seguinte sitio moveaveiro.pt, Elio CONSTANTIN non recolle información persoal (segundo o artigo 4 da Lei 78-17 do 06 de xaneiro de 1978) relativa ao usuario só pola necesidade de determinados servizos ofrecidos polo sitio. .pt. O usuario proporciona estes datos con pleno coñecemento dos feitos, en particular cando os introduce el mesmo. A continuación explícase ao usuario do sitio interno moveaveiro.pt a obriga ou non de facilitar estes datos.
De conformidade co disposto nos artigos 38 e seguintes da Lei 78-17, do 6 de xaneiro de 1978, de tratamento de datos, ficheiros e liberdades, calquera usuario dispón dun dereito de acceso, rectificación, supresión e oposición aos datos persoais que o conciernen. Para exercer este dereito, envíe a súa solicitude a moveaveiro.pt por correo electrónico: contact@moveaveiro.pt ou ben por escrito, debidamente asinado, xunto cunha copia do documento de identidade coa sinatura do titular do documento, con mención do enderezo ao que se deberá contestar.

Sen información persoal do usuario do sitio interno moveaveiro.pt non será publicado sen o coñecemento do usuario, trocado, transferido, asignado en calquera soporte a grupos. Só a hipótese da venda do sitio interno moveaveiro.pt e todos os seus dereitos autoriza a Elio CONSTANTIN a transmitir os devanditos datos persoais ao posible comprador que, polo tanto, estaría obrigado pola mesma obriga de conservación e modificación dos datos. -a-vis o usuario do seguinte sitio moveaveiro.pt.

As bases de datos están protexidas polas normas da Lei do 1 de xullo de 1998 pola que se transpón a Directiva 96/9, do 11 de marzo de 1996, relativa á protección xurídica das BDD (bases de datos).