Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα την κοινή του θέση για «τρεις πολύ σημαντικούς φακέλους» για την πορτογαλική Προεδρία στον τομέα των μεταφορών, που επιτρέπουν την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογράμμισε ο υπουργός Pedro Nuno Santos.

«Ευτυχώς, μπορέσαμε να σημειώσουμε πρόοδο σε πολλά θέματα. Το Συμβούλιο κατέληξε σε τρεις συμφωνίες για τρία πολύ σημαντικά θέματα: τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, την οδηγία για την ενοικίαση οχημάτων [para o transporte de mercadorias] και την αναγνώριση πιστοποιητικών από τρίτες χώρες» στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, είπε. Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών των 27, του οποίου προήδρευσε, στο Λουξεμβούργο.

Τονίζοντας ότι «αυτές οι τρεις συμφωνίες του Συμβουλίου θα επιτρέψουν τώρα μια νέα φάση διαπραγμάτευσης με το Κοινοβούλιο», ο Υπουργός Υποδομών δήλωσε ότι «αυτά είναι τρία πολύ σημαντικά αποτελέσματα» της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών.

Οι 27 ξεκίνησαν συμφωνώντας στη διαπραγματευτική τους θέση για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, καθορίζοντας ποιοι είναι, για το Συμβούλιο, οι βασικοί στόχοι αυτού που ονομάζεται ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση – το νομοσχέδιο της οποίας έχει «κλειδώσει το διοικητικό συμβούλιο από το 2015 – πρέπει να «βελτιώσει την ασφάλεια, να καλύψει τις ανάγκες χωρητικότητας και να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών ενώ είναι οικονομικά αποδοτικό».

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μεταφορών συμφώνησαν επίσης σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που αποσκοπούν στη διευκρίνιση των ισχυόντων προτύπων, στη διασφάλιση ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και στη χαλάρωση των περιορισμών στη χρήση αυτών οχήματα.

Σύμφωνα με τους 27, «με μεγαλύτερη ευελιξία στην ενοικίαση οχημάτων, οι μεταφορείς θα μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά» και, επιπλέον, σημειώνουν, «τα ενοικιαζόμενα οχήματα τείνουν να είναι νεότερα, ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη θέση του σχετικά με την αναγνώριση των πιστοποιητικών τρίτων χωρών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, μια πρόταση που «καλύπτει ένα νομοθετικό κενό και επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υπηκόους τρίτων χωρών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας».

«Τα μέλη του πληρώματος που κατέχουν πιστοποιητικά τρίτων χωρών αντιπροσωπεύουν σημαντικό εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα σε ορισμένες πλωτές οδούς της ΕΕ, σε έναν τομέα που ήδη υποφέρει από έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού», τόνισε σήμερα το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών υπό την Προεδρία της Πορτογαλίας, το οποίο στα τέλη αυτού του μήνα παραδίδει την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ στη Σλοβενία.

ACC // JH

Περιεχόμενο ΕΕ/Προεδρίας: Ο Pedro Nuno Santos είναι ικανοποιημένος που «τρία πολύ σημαντικά αποτελέσματα» στον τομέα των μεταφορών εμφανίζονται πρώτα στο Visão.