Ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD), Ρούι Ρίο, παρουσίασε το εκλογικό πρόγραμμα την Παρασκευή και υποσχέθηκε να φέρει «λιτότητα», αλλά και μεταρρυθμίσεις στους διάφορους τομείς.

«Μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην κοινωνία είτε στον κόσμο, η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας είναι συνήθως ακριβώς το επίπεδο της πληρότητας. Οι πιο ανεπτυγμένες χώρες έχουν προφανώς υψηλότερο επίπεδο από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του.

Σύμφωνα με τον σοσιαλδημοκράτη, δεν πηγαίνει «στην κυβέρνηση γιατί δεν έχω πάει πουθενά για να λύσω κάτι», αλλά «για να οργανώσω, να σχεδιάσω και να εκτελέσω».

«Για την υγεία τι μας λείπει; Οργάνωση και αυστηρότητα. Όταν εξετάζουμε την ασφάλεια ειδικά για τον υπουργό Eduardo Cabrita, αλλά για μια ολόκληρη κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, υπάρχει έλλειψη αυστηρότητας και διευκόλυνσης».

Ο Ρούι Ρίο υποσχέθηκε επίσης μια κυβέρνηση που θα αναλάβει τις ευθύνες της, οι οποίες, όπως λέει, λείπουν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS). «Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι ειδικός στην ενδυνάμωση. Θέλω μια κυβέρνηση εμπειρογνωμόνων στην οποία όλοι θα είναι υπόλογοι».

Μαζί με την αυστηρότητα και την υπευθυνότητα, ακολουθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. «Όταν έχουμε ένα σοσιαλιστικό κόμμα με αποστροφή στις μεταρρυθμίσεις, είναι επίσης λιτότητα ενάντια στην ευκολία. Άρα περισσότερο από ένα τοις εκατό ή λιγότερο από το ένα τοις εκατό αυτού ή εκείνου, που είναι σημαντικό, αυτό είναι το σημαντικό γιατί δεν είναι κάτι μεμονωμένο», είπε.

Το PSD θέλει επίσης να γίνει «αναθεώρηση του Συντάγματος της Δημοκρατίας». «Έχει να κάνει με το εκλογικό σύστημα, έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, ένα από τα βασικά προβλήματα της χώρας», πρόσθεσε.

Οι μεταρρυθμίσεις δεν εγκαταλείφθηκαν και ο Ρούι Ρίο δεσμεύτηκε να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων.

Στον οικονομικό τομέα, ο αρχηγός του PSD έδωσε επίσης πολλές υποσχέσεις, μεταξύ των οποίων η οικονομική ισορροπία και «μια οικονομία ικανή να δημιουργήσει καλύτερες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς».

Αυτό θα συνεπάγεται «την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πορτογαλικής οικονομίας, που ισοδυναμεί με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». Η Rui Rio θέλει να δημιουργήσει μέτρα στήριξης για την κεφαλαιοποίηση και να ορίσει μια μέση περίοδο πληρωμής από το κράτος προς τους προμηθευτές που «είναι εντός 30 ημερών».

Ακόμα στον οικονομικό τομέα, με το PSD στην κυβέρνηση ο Ρούι Ρίο λέει ότι «το 2026 θα έχουμε 17,3 δισ. ευρώ περισσότερα από όσα έχουμε αυτή την περίοδο» και ως εκ τούτου, το 11,5% θα εφαρμοστεί σε φορολογικές περικοπές και το 23% στο μείωση του ελλείμματος. Όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα, η Rui Rio αναμένει 0,5%.

Σχετικά με το IRS, ο Σοσιαλδημοκράτης είπε ότι «θα μειώσει τα έσοδα του IRS κατά 400 εκατομμύρια ευρώ το 2025 και άλλα 400 εκατομμύρια το 2026». Όσον αφορά τους δήμους, ο Ρούι Ρίο πρόσθεσε ότι θα μειώσει τον δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας από 0,3% σε 0,25%.