Οι βουλευτές ενέκριναν σήμερα μια προτεινόμενη τροποποίηση του PSD στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 που επιτρέπει στις εταιρείες να προσλαμβάνουν ξένους εργαζομένους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν υπήκοοι ή κάτοικοι που να ασκούν τα ίδια καθήκοντα.

Η πρόταση του PSD εγκρίθηκε σήμερα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και Οικονομικών, στο κοινοβούλιο, με ψήφους υπέρ του PS, του PSD και της Φιλελεύθερης Πρωτοβουλίας και κατά των BE, PCP, PAN και Chega.

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 (ΟΕ2022) αναστέλλει τον «καθορισμό της συνολικής ποσόστωσης για σκοπούς χορήγησης θεώρησης άδειας διαμονής για άσκηση δευτερεύουσας επαγγελματικής δραστηριότητας».

Με την πρωτοβουλία που εγκρίθηκε σήμερα, καθορίζεται ότι «εργοδότες εγκατεστημένοι στην εθνική επικράτεια που σκοπεύουν να προσλάβουν υπηκόους τρίτων χωρών μπορούν να το πράξουν, υπό την προϋπόθεση ότι επαληθεύεται ότι δεν υπάρχουν υπήκοοι, κοινοτικοί ή αλλοδαποί πολίτες που διαμένουν νόμιμα στο την εθνική επικράτεια». περιοχή που μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες που αναφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προτεραιότητας που επαληθεύεται, για το σκοπό αυτό, όταν η προσφορά εργασίας, που υποβάλλεται από τον εργοδότη που ενδιαφέρεται για διεθνείς προσλήψεις, δεν καλυφθεί από πολίτες προτεραιότητας, το πολύ σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του».

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης ημέρας ψηφοφορίας για την ειδικότητα, εγκρίθηκε και μια πρόταση Βιβλίου, η οποία συνηγορεί υπέρ της προώθησης μιας μελέτης για την επίδραση της εμμήνου ρύσεως στην εργασία και την ποιότητα ζωής.

Η πρωτοβουλία, η οποία δεν είχε ψήφο κατά, συγκέντρωσε τις ευνοϊκές ψήφους των PS, BE, Iniciativa Liberal και Chega. PSD και PCP απείχαν.

Η προαναφερθείσα μελέτη, η οποία θα προωθηθεί από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να αξιολογήσει «μεταξύ άλλων πτυχών, τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών όπως η ενδομητρίωση, τα διάφορα είδη συμπτωμάτων που σχετίζονται με την έμμηνο ρύση, την εμμηνορροϊκή φτώχεια και το επίπεδο αλφαβητισμού του πληθυσμού για το θέμα».

Από την άλλη, η πρόταση του ΠΑΝ για καταπολέμηση της εμμηνορροϊκής φτώχειας, που προέβλεπε κυρίως τη δωρεάν διανομή προϊόντων υγιεινής περιόδου, απορρίφθηκε με ψήφους κατά του ΠΣ.

Από την άλλη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση του PAN, η οποία προβλέπει την ενίσχυση των δράσεων «τεχνικής και οικονομικής στήριξης ύψους 250 ευρώ» για «πρόληψη και καταπολέμηση επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, δηλαδή ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων και παιδιών, καταναγκαστικών γάμων». και την ανανέωση του έργου «Υγιεινές πρακτικές – Τέλος στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων».

Ψήφισαν οι πάγκοι του ΠΣ και της ΒΕ, στο πλευρό του μοναδικού βουλευτή του ΠΑΝ.