Στο μηνιαίο δελτίο της για την αγορά καυσίμων και υγραερίου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΡΣΕ) αναφέρει ότι τον Μάιο η μέση τιμή λιανικής πώλησης (PVP) της βενζίνης 95 γραμμών μειώθηκε στα 2 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 000 ευρώ τον Απρίλιο. αντίθετα με τη συμπεριφορά της τιμής του βαρελιού πετρελαίου στη διεθνή αγορά».

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, ο εβδομαδιαίος μηχανισμός αναθεώρησης του ISP (Φόρος στα Πετρελαϊκά Προϊόντα) που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων είχε ως αποτέλεσμα, τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, μείωση 16,3 εκατοστών ανά λίτρο (σεντ /l) του ISP που εφαρμόζεται στη βενζίνη.

«Η μεγαλύτερη συνιστώσα PVP είναι η προσφορά και το φορτίο, που τον Μάιο αντιπροσώπευαν περίπου το 46,2% του συνολικού λογαριασμού βενζίνης, ακολουθούμενο από τους φόρους (43,2%)», λέει.

Όπως προσθέτει, «υπήρξε επομένως αντιστροφή των συνιστωσών φόρου και τιμής+μεταφοράς στη σύνθεση του PVP βενζίνης, που προκύπτει από την εφαρμογή του μηχανισμού εβδομαδιαίας αναθεώρησης του ISP».

Αντίθετα, τα λειτουργικά έξοδα και το περιθώριο μάρκετινγκ, η ενσωμάτωση βιοκαυσίμων, τα logistics και η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το 10,6% της μέσης PVP της βενζίνης 95.

Όσον αφορά το απλό ντίζελ, το PVP υποχώρησε τον Μάιο στα 1.893 ευρώ το λίτρο (1.980 ευρώ τον Απρίλιο), επίσης «σε αντίθεση με τη συμπεριφορά της τιμής του βαρελιού πετρελαίου στη διεθνή αγορά».

Μετά την εβδομαδιαία αναθεώρηση του φόρου, το PSI που εφαρμόζεται στο πετρέλαιο ντίζελ κατέγραψε πτώση 12,7 εκατοστών/λίτρο τον Μάιο.

Ακόμα στο ντίζελ, «το μεγαλύτερο μερίδιο της τιμής πώλησης που πληρώνει ο καταναλωτής αντιστοιχεί στη συνιστώσα των τιμών και των ναύλων (48,5%) και ακολουθεί η αξία των φόρων (36,9%)».

«Όπως αυτό που συνέβη με τη βενζίνη, υπήρξε αντιστροφή των συνιστωσών φόρου και τιμής+μεταφοράς στη σύνθεση του PVP του ντίζελ, που προέκυψε από την εφαρμογή του εβδομαδιαίου μηχανισμού αναθεώρησης της FAI», σημειώνει η ΕΡΣΕ.

Από την πλευρά τους, «το λειτουργικό κόστος και το περιθώριο μάρκετινγκ, η ενσωμάτωση βιοκαυσίμων, τα logistics και η σύσταση στρατηγικών αποθεμάτων, μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 14,5% της μέσης PVP του απλού ντίζελ».

Τον Μάιο, οι υπεραγορές συνέχισαν να παρουσιάζουν «τις πιο ανταγωνιστικές προσφορές» στα οδικά καύσιμα, ακολουθούμενες από τους φορείς εκμετάλλευσης στην κατηγορία «χαμηλού κόστους».

Στην περίπτωση της βενζίνης, οι υπεραγορές είχαν τιμές «1,2% χαμηλότερες από τους φορείς εκμετάλλευσης στην κατηγορία «χαμηλού κόστους» [1,905 ευρώ/λίτρο έναντι 1,929 ευρώ/λίτρο] και 5,7% χαμηλότερες από ό,τι στα πρατήρια. υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη σημαία του μια εταιρεία πετρελαίου [2,021 ευρώ/λίτρο]».

Όσον αφορά το ντίζελ, οι υπεραγορές είχαν μέσες τιμές περίπου 8,9 σεντ/λίτρο κάτω από τον εθνικό μέσο όρο PVP, ενώ οι χειριστές «χαμηλού κόστους» πρόσφεραν απλό ντίζελ με μέση τιμή 1,811 ευρώ/λίτρο, που αντιπροσωπεύει 0,4% περισσότερο σε σύγκριση με το τιμή των υπεραγορών.

Όσον αφορά τις ναυαρχίδες πετρελαϊκών εταιρειών, ανέφεραν μέσες τιμές ντίζελ 1 ευρώ/λίτρο, περίπου 914 σεντ/λίτρο πάνω από την εθνική μέση τιμή.

Όσον αφορά το υγραέριο αυτοκινήτων, η μέση τιμή πώλησης στο κοινό μειώθηκε κατά 3,7% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, στα 1,026 ευρώ το λίτρο, «ακολουθώντας τη συμπεριφορά που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές».

«Το μεγαλύτερο μερίδιο του PVP που πληρώνει ο καταναλωτής αντιστοιχεί στο στοιχείο της προσφοράς και των ναύλων (42,4%), ακολουθούμενο από την αξία των φόρων (34,6%) και τα λειτουργικά έξοδα και το περιθώριο μάρκετινγκ (22,0%)», διευκρινίζει η ΕΡΣΕ.

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, τον Μάιο, η μέση τιμή πώλησης στο κοινό των κυλίνδρων αερίου προπανίου και βουτανίου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις (G26) αυξήθηκε κατά 2,2% και 1,5% αντίστοιχα.

Σε μια ανάλυση της γεωγραφικής διακύμανσης των τιμών σε εθνικό επίπεδο, η ERSE καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι περιφέρειες Castelo Branco και Braga κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές ντίζελ και βενζίνης στην ηπειρωτική Πορτογαλία», ενώ «οι Bragança, Beja και Faro παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές».

Οι Braga, Vila Real και Viana do Castelo κατέγραψαν, για την ηπειρωτική Πορτογαλία, τον κύλινδρο υγραερίου (βουτάνιο και προπάνιο) με το χαμηλότερο κόστος και οι Leiria, Évora, Setúbal και Beja έχουν τις υψηλότερες τιμές.

Όσον αφορά την παγκόσμια κατανάλωση καυσίμων που προέρχονται από πετρέλαιο (λαμβανομένης υπόψη της βενζίνης, του ντίζελ, του «τζετ» και του υγραερίου), «αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τον Απρίλιο», της τάξης των 150,1 κτόνων (κιλοτόνοι), που αντιπροσωπεύει αύξηση 26,9%. (για σύνολο 707,0 κτόνων).

Για το ντίζελ η άνοδος ήταν 36,1%, για τη βενζίνη 28,5%, για το «τζετ» 7,7% και για το υγραέριο 4,7%.

Σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021), η κατανάλωση καυσίμου αυξήθηκε κατά 31,1% (167,6 κτόνοι), με «πολύ σημαντική αύξηση» στην κατανάλωση «τζετ» (+1050,7%), ενώ η βενζίνη, το ντίζελ και το υγραέριο σημείωσαν αυξήσεις κατά περίπου 49,8%, 31,7% και 2,1%, αντίστοιχα.

Συγκρίνοντας την κατανάλωση του Μαΐου 2022 με εκείνη του ίδιου μήνα (προ πανδημίας) του 2019, βλέπουμε ότι ήταν χαμηλότερη, με πτώση στην κατανάλωση υγραερίου (-17,6%), jet (-7,3%) και βενζίνη (-1,9%). Από την άλλη, η κατανάλωση ντίζελ είναι υψηλότερη (+3,2%).

PD // CSJ