Το PSD κατέθεσε σήμερα ένα νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο για την τροποποίηση του λεγόμενου «νόμου για τα μεταδεδομένα» που συντομεύει τις περιόδους διατήρησης δεδομένων και αυξάνει τις διασφαλίσεις και το οποίο θεωρεί ότι διορθώνει τις αντισυνταγματικές που επισήμανε το Συνταγματικό Δικαστήριο (TC).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κοινοβουλευτικός αρχηγός του PSD, Πάουλο Μότα Πίντο, εξήγησε ότι έχουν γίνει τρεις σημαντικές τροποποιήσεις στον νόμο 32/2008, σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων που δημιουργούνται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνιών, για να διορθωθούν οι κύριες αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στο η κρίση του ΤΚ γνωστή στα τέλη Απριλίου.

«Πρώτον, απαγορεύουμε την κυκλοφορία και τη μεταφορά δεδομένων εκτός Πορτογαλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο πρώην δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Δεύτερον, πρόσθεσε, το δίπλωμα PSD προβλέπει μείωση της περιόδου διατήρησης δεδομένων σε 12 εβδομάδες (σήμερα ο νόμος προβλέπει ένα έτος), σημειώνοντας ότι στη Γερμανία αυτή η περίοδος είναι αυτή τη στιγμή δέκα εβδομάδες.

Τέλος, το νομοσχέδιο των Σοσιαλδημοκρατών προβλέπει την ειδοποίηση των εμπλεκομένων όταν δεν μπορεί πλέον να θέσει σε κίνδυνο την ποινική έρευνα.

«Αναμένουμε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί άμεσα σε εκκρεμείς υποθέσεις και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ορισμένες από αυτές μπορούν να διασωθούν», είπε.

Σε μεταβατικό κανόνα του διπλώματος, ορίζεται ότι «σε εκκρεμείς υποθέσεις και για τις οποίες έχουν ήδη διατηρηθεί χρεώσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου», είναι νόμιμη η χρήση μεταδεδομένων που έχουν διατηρηθεί περισσότερο από 12 εβδομάδων, παρέχεται λιγότερο από ένα έτος.

«Ελπίζουμε ότι το έργο μπορεί να προγραμματιστεί σύντομα και ότι στο μέλλον μπορεί να λύσει το πρόβλημα», τόνισε.

Μετά από αίτημα του Διαμεσολαβητή για μεταγενέστερη επιθεώρηση, το Συνταγματικό Δικαστήριο (TC) κήρυξε αντισυνταγματικούς τους κανόνες του λεγόμενου «νόμου για τα μεταδεδομένα» που καθορίζουν τη διατήρηση δεδομένων κίνησης και τη θέση των επικοινωνιών για περίοδο ενός έτους, με στόχο πιθανή χρήση του στην ποινική έρευνα, σε απόφαση της 19ης Απριλίου, που δημοσιοποιήθηκε στις 17.

Η TC έκρινε ότι με το να μην προβλέπει την αποθήκευση αυτών των δεδομένων σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "υπονομεύεται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να ελέγχει και να ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. αιτία" και " την αποτελεσματικότητα της συνταγματικής κατοχύρωσης ελέγχου από ανεξάρτητη διοικητική αρχή».

Από την άλλη πλευρά, κατάλαβε ότι η αποθήκευση δεδομένων κίνησης και τοποθεσίας όλων των ανθρώπων, με γενικό τρόπο, «περιορίζει δυσανάλογα τα δικαιώματα φύλαξης απορρήτου και τον πληροφοριακό αυτοπροσδιορισμό».

Ο πιθανός αντίκτυπος αυτής της απόφασης στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν μεταδεδομένα σε ποινικές έρευνες από το 2008 έχει ήδη αμφισβητηθεί από διάφορους δικαστικούς λειτουργούς και έχει σχολιαστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράμμισε την «πολύ σταθερή» θέση των δικαστών του CT. .

SMA (SF/FC) // SF