Ο μαραθώνιος συνεχίζεται. Τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας για την ειδικότητα του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι βουλευτές είχαν στα χέρια τους ένα σενάριο άνω των 1.110 σελίδων, με τις περισσότερες προτάσεις που παρουσίασαν τα βουλευτικά έδρανα να μπλοκάρονται από το Π.Σ.

Παγώνουν τα δίδακτρα που χρεώνονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι βουλευτές ενέκριναν την Τρίτη, στην ειδικότητα, την πρόταση του ΠΣ που σχεδιάζει να παγώσει την αξία των δαπανών των ανώτατων σπουδών. «Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023, στους κύκλους σπουδών που απονέμουν ανώτερο πτυχίο και στην επαγγελματική ανώτατη τεχνική κατάρτιση των δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αξία των διδάκτρων σε κάθε κύκλο σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει την καθορισμένη αξία στο ακαδημαϊκό έτος. της 2022/2023.2021/2022 στον ίδιο κύκλο σπουδών», διαβάζουμε στο έγγραφο που παρουσίασε το σοσιαλιστικό πάγκο.

Επεκτείνεται το επίδομα ανεργίας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Πρόταση του Βιβλίου για τροποποίηση του προϋπολογισμού για αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατέστη δυνατή, μετά από μιάμιση ώρα συζήτησης για την αποδοχή άρθρου που δεν υπήρχε στην αρχική πρωτοβουλία του κόμματος. Η δημιουργία αυξήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Εσωτερικής Απασχόλησης + έχει επίσης εγκριθεί για περιπτώσεις όπου υπάρχει εργαζόμενος που τερματίζει την εργασία του λόγω ανάγκης αλλαγής κατοικίας για να συνοδεύσει τον σύζυγο ή de facto σύζυγο που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, του οποίου ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές».

παγκόσμιες μέρες νεολαίας

Όπως ήταν αναμενόμενο, εγκρίθηκε η πρόταση των Σοσιαλιστών για τις Παγκόσμιες Ημέρες Νεολαίας. Στο έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή από την έδρα του PS, εξηγείται: «Για να διασφαλιστεί η διοργάνωση των Παγκόσμιων Ημερών Νεολαίας 2023 από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας και το Δημοτικό Συμβούλιο της Λούρες, η πρόταση επιτρέπει τη χρήση της διαδικασίας με άμεση προσαρμογή , την εξαίρεση από τον προηγούμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον έκτακτο χαρακτήρα των δαπανών για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου του χρέους», εξηγούν οι Σοσιαλιστές στο κείμενο της πρότασης».

Μίσθωση ξένων υπηκόων

Πρόταση του PSD έλαβε «πράσινο φως» για αναστολή «καθιέρωσης συνολικής ποσόστωσης για τη χορήγηση άδειας διαμονής για την άσκηση δευτερεύουσας επαγγελματικής δραστηριότητας». Έτσι, «εργοδότες που βρίσκονται στην εθνική επικράτεια και σκοπεύουν να προσλάβουν υπηκόους τρίτων χωρών μπορούν να το πράξουν, υπό την προϋπόθεση ότι επαληθεύεται ότι δεν υπάρχουν υπήκοοι, υπήκοοι υπηκόων της ΕΕ ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην εθνική επικράτεια που να μπορούν να ασκούν τις λειτουργίες προβλέπεται, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπήκοος, κοινοτικός ή αλλοδαπός υπήκοος που να διαμένει νόμιμα στην εθνική επικράτεια που να μπορεί να ασκήσει τις προβλεπόμενες λειτουργίες εάν έχει επαληθευτεί η αρχή της προτεραιότητας, για το σκοπό αυτό, όταν η προσφορά εργασίας, που υποβάλλεται από τον εργοδότη που ενδιαφέρεται για διεθνή πρόσληψη, δεν εκπληρώνεται από πολίτες προτεραιότητας, εντός μέγιστης προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της.

Η κυβέρνηση θα μελετήσει τον αντίκτυπο της εμμήνου ρύσεως στην εργασία και την ποιότητα ζωής

Φέτος, η κυβέρνηση θα προωθήσει μια εθνική μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της εμμήνου ρύσεως στην εργασία και στην ποιότητα ζωής των ατόμων και των οικογενειών. Αυτό προβλέπει πρόταση του Βιβλίου, που εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη από τη Βουλή της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022.

Κατάσταση επαγγελματιών του πολιτισμού

Η πρόταση προήλθε από το Αριστερό Μπλοκ και εγκρίθηκε από το ΠΣ: «Η κυβέρνηση δημιουργεί ένα πρόγραμμα για την προώθηση του καθεστώτος των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού για τη δημοσιοποίηση του καθεστώτος, που εγκρίθηκε με το Νόμο Νο. 105/2021 της 29ης Νοεμβρίου με το εμπόριο υφασμάτων και μη εμπορεύσιμες οντότητες στον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα.

Οι χρυσές βίζες δεν θα τελειώσουν

Το Bloco de Esquerda και το PCP είχαν παρουσιάσει προτάσεις τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό με στόχο την εξάλειψη των Golden Visas, ένα πρόγραμμα που αμφισβητούσαν εδώ και καιρό. Αυτό το φρένο όμως απορρίφθηκε από τους βουλευτές. Ψήφισαν κατά των PS, PSD, Iniciativa Liberal και Chega.

Η πρόταση της PAN για τη Novo Banco απορρίφθηκε

Οι βουλευτές του ΠΣ και της Φιλελεύθερης Πρωτοβουλίας καταψήφισαν και καθόρισαν τον επικεφαλής της πρότασης ΠΑΝ, που προέβλεπε επαναδιαπραγμάτευση των ποσών και των μεθόδων μεταφοράς δημοσίων κονδυλίων στη Novo Banco.

Διερμηνείς νοηματικής γλώσσας

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση του NAP για τη δημιουργία δεξαμενής ωρών για διερμηνείς νοηματικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. «Το 2022, η Κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση των συνθηκών εργασίας των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, δημιουργεί επιχορήγηση ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος, όχι λιγότερο από 12 ώρες/έτος, για οικογένειες με κωφό γονέα με παιδί. νόμιμης σχολικής ηλικίας», αναφέρεται στο έγγραφο που κατέθεσε το κόμμα που ηγείται η Inês Sousa Real.

Θα μελετηθεί η ποιότητα της στέγασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το ΠΑΝ κέρδισε και την έγκριση των βουλευτών στις προτάσεις που προβλέπουν την εκπόνηση έκθεσης για την ποιότητα της στέγασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η δημοσίευση της ανάλυσης αναμένεται εντός του έτους.

Εγκρίθηκε πρόγραμμα στήριξης ταξινομημένων δασικών εκτάσεων με διάθεση 5 εκατ

Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν πρόγραμμα στήριξης για τη φύτευση γηγενών δασικών ειδών και τη δημιουργία δασικών αποθεματικών περιοχών με διάθεση πέντε εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιβάλλοντος.