Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα ανέφερε ότι η κυβέρνηση «χαιρετίζει την έγκριση σήμερα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), του Ιβηρικού Μηχανισμού που ορίζει ένα εξαιρετικό καθεστώς που καθορίζει τις τιμές στην ιβηρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (MIBEL) και το οποίο τίθεται σε ισχύ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στις 15 Ιουνίου».

«Εξαιρετικά, ο μηχανισμός ακολουθεί την άνοδο των τιμών στην αγορά φυσικού αερίου (σε ιστορικά υψηλά), με άμεσες συνέπειες στις τιμές του ρεύματος», είπε, αναφέροντας ότι «το μέτρο θα ισχύει έως τις 31 Μαΐου 2023, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (φθινόπωρο και χειμώνας).

Έτσι, «στο διάστημα αυτό θα καθοριστεί μέση μέγιστη τιμή 48,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Σύμφωνα με το στέλεχος, οι στόχοι αυτού του μηχανισμού είναι «να περιοριστεί η άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και να προστατευθούν όσοι είναι πιο εκτεθειμένοι στις τιμές άμεσης αγοράς (SPOT), προς όφελος και άλλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και καθώς ανανεώνουν τις συμβάσεις προμήθειας».

«Ο ιβηρικός μηχανισμός προκύπτει από το έργο στενής συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, με στόχο την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από τη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο MIBEL, μετά την αναγνώριση, από την ΕΚ, των ιβηρικών ιδιαιτεροτήτων. , δηλαδή τη μειωμένη δυναμικότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ευρώπη», κατέληξε η κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τον προσωρινό ιβηρικό μηχανισμό για τον περιορισμό της τιμής του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2023, με προϋπολογισμό 8,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ αφορούν την Πορτογαλία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ισπανικό και πορτογαλικό μέτρο ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στην ιβηρική αγορά, μειώνοντας το κόστος παραγωγής των σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα», ανέφερε το κοινοτικό στέλεχος σε δήλωση.

Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, ο μηχανισμός θα είναι σε ισχύ έως τις 31 Μαΐου 2023, αντιπροσωπεύοντας κρατική στήριξη της Πορτογαλίας ύψους 2,1 δισ. ευρώ και την ισπανική κρατική στήριξη ύψους 6,3 δισ. ευρώ σε πληρωμές μέσω άμεσων επιδοτήσεων σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους του. με τα ορυκτά καύσιμα, αφού στη σημερινή διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αγοράς είναι η τιμή του φυσικού αερίου που υπαγορεύει αυτή του φωτός.