Η Συντονίστρια του BE Catarina Martins εξήγησε σήμερα ότι αυτή είναι μία από τις προτεινόμενες τροπολογίες στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022 (OE2022), που παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο αυτήν την Παρασκευή.

«Προτείνουμε η Βουλή της Δημοκρατίας να αποφασίσει ότι σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της εγγραφής κατοικιών για εμπορική χρήση, όταν αυτές εκχωρούνται σε στέγαση», είπε σε συνέντευξη Τύπου, μετά το Εθνικό Γραφείο της ΒΕ, το οποίο συνεδρίασε σήμερα.

Ως εκ τούτου, οι αποκλειστές θέλουν περιορισμό των τροποποιήσεων του καταστατικού τίτλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή προορισμού των κλασμάτων κατοικίας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, μπορεί να συμβεί μόνο σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Η βάση της πρότασης είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (STJ) που ομαλοποιεί τη νομολογία σχετικά με τη δυνατότητα συνύπαρξης, στο ίδιο κτίριο, μόνιμων καταλυμάτων και προσωρινών καταλυμάτων για τουριστικούς σκοπούς, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί στο Diário da. Δημοκρατίας (DR).

Η Catarina Martins δηλώνει ότι θέλει να αποφύγει τον κίνδυνο με την απόφαση του STJ να γίνει κούρσα ιδιοκτητών για αλλαγή της χρήσης του σπιτιού σε επαγγελματικό κατάλυμα.

«Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο μας λέει ότι υπάρχει λάθος σε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, η πορεία πρέπει να είναι να αναγνωρίσουμε το λάθος και να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει λάθος. Είναι επείγον να αλλάξουμε τους τίτλους των ακινήτων έτσι ώστε να τα σπίτια που προορίζονταν για στέγαση είναι όντως για στέγαση και όχι για τοπικά καταλύματα», δικαιολογεί.

Η συντονίστρια του BE εξηγεί ότι εξαιρεί περιοχές χαμηλής πυκνότητας από την πρόταση, αιτιολογώντας ότι σε αυτές δεν υπάρχει πρόβλημα εξευγενισμού και στέγασης και «μπορεί να υπάρχουν ακόμη και πλεονεκτήματα της τοπικής διαμονής, του τουρισμού για την τόνωση της τοπικής οικονομίας».

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι οι περιοχές χαμηλής πυκνότητας θα πρέπει να θεωρούνται εκείνες στο επίπεδο NUTS III iii, με λιγότερους από 100 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (Km2) ή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) "ανά κάτοικο" μικρότερο από 75% του μέσου όρου εθνική νομοθεσία και προτείνει να τεθεί σε ισχύ αναδρομικά έως τις 22 Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Η εν λόγω ημερομηνία συνδέεται με την απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια των Πολιτικών Τμημάτων του ΣτΕ, η οποία, στην πράξη, συνεπάγεται την απαγόρευση εγκατάστασης προσωρινών καταλυμάτων σε αυτόνομα κλάσματα που προορίζονται για μόνιμη στέγαση σε οριζόντια ιδιοκτησία.

«Το κόστος της στέγασης έχει αυξηθεί, η πίεση στη στέγαση είναι τεράστια στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι μια από τις χώρες όπου το υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματος των νοικοκυριών δαπανάται για στέγαση. Οι τιμές των κατοικιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τόσο σε όρους αγοράς όσο και σε πωλήσεις τα τελευταία χρόνια», επεσήμανε η Catarina Martins.