1-1-e1669908198824-png

informació legal

D'acord amb les directrius dels articles 6-III i 19 de la Llei núm. 2004-575, de 21 de juny de 2004, relativa a la Confiança en l'economia digital, coneguda com a LCEN, informem als visitants del lloc web: moveaveiro.pt Aquesta informació a continuació:

1. Informació legal

Le moveaveiro.pt és l'única propietat de Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem que la subministra.

Moveaveiro – Empresa Municipal De Mobilidade Eem
Rua Artur Almeida Eca, Centro Coordenador De Transportes, S/n 3800-111, Aveiro, Portugal
TIN: 507190327

Correu electrònic de contacte: contact@moveaveiro.pt
Telèfon: + 351 234380560

Dissenyadora del lloc web: Noemie VANNIER – contact@moveaveiro.pt
Director de publicació: Elio CONSTANTIN – contact@moveaveiro.pt

Amfitrió del lloc web

Interruptor O2
Registre de comerç i societats Clermont-Ferrand B 510909807
Nomenclatura APE 6311Z
Número d'IVA: FR 35 510 909 807
Seu central de l'amfitrió: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – França

2. Presentació i principi

Qualsevol usuari d'Internet que utilitzi el lloc: moveaveiro.pt es considera usuari del següent lloc.
El lloc moveaveiro.pt reuneix diversos serveis, tal com són, posats a disposició dels usuaris. Naturalment, s'especifica que aquest últim ha de ser honest i demostrar bona fe tant envers els diferents usuaris com envers el Desenvolupador del lloc moveaveiro.pt.
Elio CONSTANTIN s'esforça per oferir la informació més clara possible al lloc moveaveiro.pt (subjecte a les modificacions fetes des que es van posar en línia), però no pot certificar l'exactitud, exhaustivitat i actualitat de la informació transmesa al seu lloc web, ja sigui per la seva pròpia o no. En conseqüència, l'usuari reconeix utilitzar aquesta informació facilitada sota la seva exclusiva responsabilitat.

3. Accessibilitat digital:

El lloc web moveaveiro.pt és en principi accessible per als usuaris les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, excepte en cas de manteniment, programat o no, a efectes del seu manteniment o de força major. En cas d'impossibilitat d'accés al servei, moveaveiro.pt es dedicarà a fer tot el possible per restablir l'accés al lloc i després intentarà informar els usuaris amb antelació de les Dates i hores de la interrupció. Estant subjecte únicament a una obligació de mitjans, moveaveiro.pt no es fa responsable dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, derivats de la indisponibilitat del servei.

4. Propietat intel·lectual:

Elio CONSTANTIN és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual o és titular dels drets d'ús sobre tots els elements accessibles al següent lloc, tant sobre l'estructura com sobre els articles i textos, imatges, gràfics, logotip, banda sonora, programari...
Queda totalment prohibida qualsevol reproducció total o parcial del lloc web moveaveiro.pt, representació, edició, adaptació total o parcial de qualsevol d'aquests elements, sense tenir en compte els mitjans o el procés utilitzats, excepte autorització prèvia i per escrit d'Elio CONSTANTIN. , propietari del lloc fins i tot parcial del lloc moveaveiro.pt, la representació, modificació, actualització total o parcial de qualsevol d'aquests elements, amb independència del mitjà o procés utilitzat, està totalment prohibida, llevat de l'acceptació prèvia d'Elio CONSTANTIN, director de la lloc al següent correu electrònic: contact@moveaveiro.pt, per contra es considerarà constitutiva d'una infracció i susceptible de persecució segons el que estableixen els diferents articles L.335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual.

5. Cookies i enllaços d'hipertext

El lloc web moveaveiro.pt inclou múltiples enllaços clicables a altres llocs (socis, llocs d'origen, etc.) posats en línia amb la validació d'Elio CONSTANTIN. No obstant això, Elio CONSTANTIN no té la possibilitat de controlar la totalitat del contingut dels diferents llocs així consultats i per tant declina tota la responsabilitat d'aquest fet quan corre el risc de continguts prohibits.
Per tant, s'avisa a l'usuari que durant la seva navegació pel lloc web moveaveiro.pt, una o més cookies poden integrar-se mecànicament al seu ordinador a través del seu programari de navegació informàtica. Una cookie és un conjunt de dades que no permetrà saber qui l'utilitza, no obstant això qui anota informació relativa a la navegació de l'usuari pel lloc. 
La configuració del programa de navegació us deixa lliure d'informar de la presència de cookies i, eventualment, de poder-ne rebutjar en la forma descrita a la següent adreça: www.moveaveiro.pt. No obstant això, l'usuari pot ajustar el navegador del seu ordinador de manera que rebutgi la instal·lació de cookies, sabent que el rebuig a la instal·lació d'una cookie pot comportar potencialment la impossibilitat d'accedir a determinats sectors. Pel que fa a qualsevol bloqueig de cookies, escriviu l'eina de cerca: bloqueig de cookies i apliqueu les explicacions segons el vostre navegador.

6. Protecció de béns i persones – Tractament de dades personals

A França, les dades personals estan, per exemple, protegides per la Llei núm. 78-87 de 6 de gener de 1978 o la Llei núm. 2004-801 de 6 d'agost de 2004, l'article L. 226-13 del Codi Penal i la Directiva Europea. de 24 d'octubre de 1995.

Al següent lloc moveaveiro.pt, Elio CONSTANTIN no recull informació personal (segons l'article 4 llei n° 78-17 de 06 de gener de 1978) relativa a l'usuari només per la necessitat de determinats serveis oferts pel lloc web. .pt. L'usuari facilita aquestes dades amb ple coneixement dels fets, en particular quan les introdueix ell mateix. Aleshores s'explica a l'usuari del lloc intern moveaveiro.pt l'obligació o no de facilitar aquestes dades.
D'acord amb el que estableixen els articles 38 i següents de la Llei 78-17, de 6 de gener de 1978, relatiu al tractament de dades, fitxers i llibertats, qualsevol usuari té dret d'accés, rectificació, supressió i oposició a les dades personals que el concerneixen. Per exercir aquest dret, envieu la vostra sol·licitud a moveaveiro.pt per correu electrònic: contact@moveaveiro.pt o bé per escrit, degudament signat, juntament amb una còpia del document d'identitat amb la signatura del titular del document, indicant l'adreça a la qual s'ha d'enviar la resposta.

Sense informació personal de l'usuari del lloc intern moveaveiro.pt no es publicarà sense el coneixement de l'usuari, bescanviat, transferit, assignat en qualsevol mitjà a grups. Només la hipòtesi de la venda del lloc intern moveaveiro.pt i tots els seus drets autoritza a Elio CONSTANTIN a transmetre aquesta informació personal al potencial comprador que, per tant, estaria obligat a la mateixa obligació de conservació i modificació de les dades. -envers l'usuari del següent lloc moveaveiro.pt.

Les bases de dades estan protegides per les normes de la Llei d'1 de juliol de 1998 de transposició de la Directiva 96/9, d'11 de març de 1996, relativa a la protecció jurídica de les BDD (bases de dades).