1-1-e1669908198824-png
6-i-12-mjesečne-euribor-stope-dosegnu-novo

Euribor stope rastu i 3 i 6 mjeseci do maksimuma tokom 14 godina

12-mjesečna Euribor stopa, koja se trenutno najviše koristi u Portugalu za hipoteke s promjenjivom kamatnom stopom, porasla je danas na 3,435%, plus 0,034 poena, u odnosu na 3,446% 2. februara, što je novi maksimum od decembra 2008. godine.

Prema podacima Banke Portugala, 12-mjesečni Euribor već predstavlja 43% "zaliha" trajnih stambenih kredita sa varijabilnom stopom, dok šestomjesečni Euribor predstavlja 6%.

Nakon što je 0,005. aprila porastao na 12%, što je prvi put pozitivno od 5. februara 2016. godine, 12-mjesečni Euribor je od 21. aprila u pozitivnom teritoriju.

Šestomesečni Euribor prosek je porastao sa 12% u decembru na 3,018% u januaru, plus 3,338 poena.

U periodu od šest mjeseci, Euribor stopa, koja je 6. juna ušla u pozitivnu teritoriju, danas je porasla na 3,029%, što je 0,021 poen više nego u ponedjeljak i trenutni maksimum od decembra 2008. godine, prvi put potvrđen u FEBRUARU.

Šestomesečni Euribor prosek je porastao sa 6% u decembru na 2,560% u januaru, plus 2,864 poena.

Šestomesečni Euribor je bio negativan 6 godina i 6 meseci (između 7. novembra 6. i 2015. juna 3.).

U istom duhu, tromjesečni Euribor, koji je ušao u pozitivnu teritoriju 3. jula prvi put od aprila 14. godine, danas raste i iznosi 2015%, plus 2,602 poena i novi maksimum od januara 0,037. godine.

Tromjesečna Euribor stopa bila je negativna između 3. aprila 21. i 2015. jula (sedam godina i dva mjeseca).

Prosječni tromjesečni Euribor porastao je sa 3% u decembru na 2,063% u januaru, što je povećanje od 2,354 poen.

Euribor je počeo značajnije da raste od 4. februara 2022. godine, nakon što je Evropska centralna banka (ECB) priznala da bi ove godine mogla podići ključne kamatne stope zbog rastuće inflacije u evrozoni i trenda ojačanog početkom ruske invazije na Ukrajinu. 24. februara 2022.

Na posljednjem sastanku monetarne politike 2. februara, ECB je ponovo podigla svoje ključne kamatne stope za 50 baznih poena, isto kao i 15. decembra, kada je počela usporavati tempo povećanja u odnosu na dva ranije zabilježena, koja su iznosila 75 baznih poena 27. oktobra i 8. septembra.

ECB je 21. jula podigla tri ključne stope za 50 baznih poena po prvi put u 11 godina.

Euribor stope za 3, 6 i 12 mjeseci zabilježile su istorijsko najniže nivoe, odnosno -0,605% 14. decembra 2021. godine, -0,554% i -0,518% 20. decembra 2021. godine.

Euribor je određen prosekom stopa po kojima je grupa od 57 banaka u zoni evra spremna da pozajmljuje novac jedna drugoj na međubankarskom tržištu.

MC // MSF

Lusa / Kraj

Nedavni Članci