Portugalci su među Evropljanima koji su najviše zabrinuti zbog uticaja rata u Ukrajini na cenu života, prema istraživanju Evropskog saveta za spoljne odnose (ECFR), koje ukazuje na rizike u evropskom jedinstvu po pitanju Ukrajine.

U 10 ispitanih evropskih zemalja, ECFR je utvrdio da je jedinstvo Evrope u vezi sa rusko-ukrajinskim sukobom ugroženo jer se pažnja javnosti okreće zabrinutostima oko troškova života, i da ako podrška Ukrajini ostane visoka, lokalni problemi su se promijenili. .

Na primjer, u Portugalu, Italiji i Francuskoj ljudi su više zabrinuti zbog utjecaja rata na troškove života i cijene energije. S druge strane, Švedska, Poljska i Rumunija su najmanje zabrinute ovim pitanjem.

Sa svoje strane, Šveđani, Finci i Francuzi su više zabrinuti zbog opasnosti od ruskih sajber napada nego drugi građani Evrope.

Zemlje najbliže Rusiji – Finska, Poljska, Rumunija i Švedska – zabrinute su zbog moguće prijetnje ruske vojne akcije.

Prema ECFR-u, evropska mišljenja o uzrocima ruske invazije variraju.

Na primjer, više od 80% ljudi u Poljskoj, Švedskoj, Finskoj, Portugalu i Ujedinjenom Kraljevstvu kaže da je Rusija uglavnom odgovorna za početak sukoba, u poređenju sa samo 56% u Italiji, 62% u Francuskoj i 66% u Njemačkoj. . .

Na pitanje ko je najveća prepreka miru, 64% ljudi u svim zemljama kaže da je to Rusija – ali samo 39% u Italiji i 42% u Rumuniji se slaže.

U Italiji, više od četvrtine ispitanika (28%) kaže da su Sjedinjene Države krive, u poređenju sa 9% u ostalih devet anketiranih zemalja.

U analizi se također navodi da su zagovornici mira već najveća grupa među Evropljanima i vjerovatno će porasti ako raste osjećaj da ekonomske sankcije Rusiji ne djeluju.

Sljedećih nekoliko sedmica bit će kritične, a podaci pokazuju da bi trebalo biti moguće održati Evropu ujedinjenu ispravnim političkim porukama, navodi ECFR.

Istraživanje također sugerira da je raskid Evrope s Rusijom nepovratan, barem u kratkom i srednjem roku. Čini se da Evropljani gledaju u svijet u kojem se Evropa potpuno odvaja od Rusije.

Razotkrivaju se i moguće podjele oko izbjeglica, članstva Ukrajine u EU, uticaja na životni standard i prijetnje vojne eskalacije.

Za ECFR, ključ za održavanje evropskog jedinstva u podršci Ukrajini je da se ozbiljno shvati strah od eskalacije i da se sukob predstavi kao odbrambena borba protiv ruske agresije, umjesto da se govori o ukrajinskoj pobjedi i ruskom porazu.

Istraživanje također upozorava da će "znak koji najviše zabrinjava" biti to kako većina Evropljana vidi EU kao velikog gubitnika u ratu, umjesto da tumači njeno relativno jedinstvo kao znak snage.

Sa oko 8 ispitanika, istraživanje je sprovedeno u devet država članica Evropske unije (EU) — Portugalu, Francuskoj, Španiji, Rumuniji, Švedskoj, Finskoj, Nemačkoj, Italiji i Poljskoj — i Ujedinjenom Kraljevstvu.

JML // PDF