1-1-e1669908198824-png

Noćenja na Madeiri u martu padaju za 75,1%

Noćenja u turističkim smještajnim objektima u Autonomnoj regiji Madeira (RAM) u martu su zabilježila pad od 75,1 odsto u odnosu na isti mjesec 2020. godine, saopćila je danas Regionalna direkcija za statistiku (DREM).

“Procjene za mart 2021. pokazuju da je 40,1% turističkih smještajnih objekata u RAM-u ovog mjeseca zabilježilo kretanje kupaca (41,2% ukupnog turističkog smještajnog kapaciteta). Analizirajući po segmentima, čini se da je ruralni turizam bio onaj sa najvećim procentom objekata u svom segmentu sa kretanjem kupaca (59,4%), zatim hotelijerstvo sa 41,9% i lokalni smještaj sa 39,3%“, navodi se.

U martu DREM precizira da je procijenjeno „ukupno 82.100 noćenja u turističkom smještaju, što je pad od 75,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine, koji je već bio pogođen pandemijom, posebno u drugom polugodištu. . Treba napomenuti da su, isključujući lokalni smještaj sa manje od 10 ležajeva, noćenja u turističkom smještaju smanjena za 79,9% u odnosu na mart 2020.

Napominje da su ukupni prihodi i prihodi od soba „mali više od noćenja (-81,4% i -82,9%, respektivno). U zemlji su noćenja pala za 66,5%, dok su ukupni prihodi i sobe zabilježili, istim redoslijedom, negativne varijacije od 73,5% i 71,4%”.

Hotelski sektor koncentriše 51,8% noćenja, što je pad od 84,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je lokalni smještaj zabilježio pad od 37,5%, što čini 41,6% ukupnih noćenja. Sa svoje strane, turizam u ruralnim područjima i smještaj ostvarili su samo 6,6% noćenja, što odgovara padu od -3,5%.

Od januara do marta 2021. godine, noćenja u ukupnom turističkom smještaju na Madeiri smanjena su za 82,0% u odnosu na isto doba godine, oko 260,6 hiljada, dok su ukupni prihodi i prihodi od sobe smanjeni za 84,3%, odnosno 85,2%.

U martu je, podvlači DREM, „na glavnim emisionim tržištima došlo do prilično značajnog smanjenja noćenja“, odnosno da je najizraženiji pad zabilježilo britansko tržište sa 93,1 posto noćenja, a zatim njemačko sa 86,8 posto. i Francuzi sa 72,3%.

Domaće tržište je zabilježilo "mnogo manji" pad od 9,1%.

Kumulativno (od januara do marta 2021.) tržište Velike Britanije, kao i prethodnog mjeseca, nastavlja bilježiti najveći pad sa -93,9% noćenja, zatim francusko i njemačko tržište sa padom od 81,3% i 79,5%, respektivno. Portugalsko tržište je u istom periodu zabilježilo najmanje izražen pad od -52,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Vrijednost prosječnog boravka u martu smanjena je u odnosu na isti mjesec prošle godine (4,91 noćenje) i iznosi 4,18 noćenja.

Popunjenost ležajeva u turističkom smještaju u martu nije bila veća od 12,4%, što je za 15,5 procentnih poena niže u odnosu na isti mjesec prošle godine. Zauzvrat, popunjenost je dostigla samo 14,3%.

Mjesec mart 2021. godine nastavio je „bilježiti značajno niske vrijednosti RevPAR-a, koji je iznosio oko 7,80 eura u svim turističkim smještajima (bez lokalnog smještaja sa manje od 10 ležaja), -61,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Hotelski sektor je u padu od 62,8%, uz RevPAR od 8,14 eura”.

Zauzvrat, profit po korištenom dijelu (ADR) pao je sa 65,48 eura u martu 2020. na 54,63 eura u martu 2021. (-16,6%).

EC // JNM

Nedavni Članci