1-1-e1669908198824-png
39924136_viso-saude-6485848-4941357-jpg

Komori Setúbal, Palmela i Sesimbra žele hitan sastanak sa ministrom zdravlja

Tri gradonačelnika CDU-a, André Martins (Setúbal), Francisco Jesus (Sesimbra) i Álvaro Amaro (Palmela), koji očekuju da će se sastanak s ministrom zdravlja održati ove sedmice, „zahtijevaju da vlada hitno utvrdi, potrebna rješenja kako bi korisnici ovih zdravstvenih ustanova [da região] mogli pristupiti skrbi na koju imaju pravo.

Javni stav koji su zauzeli gradonačelnici triju opština u oblasti uticaja Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), koja je u sastavu Hospital de São Bernardo, objavljena je na zvaničnim stranicama tri opštine društvena mreža Facebook.

U dokumentu gradonačelnici ističu da zatvaranje pedijatrijske hitne pomoći bolnice Sao Bernardo na nedelju dana nije bilo neočekivano i garantuju da su tri opštine „na vreme i uporno upozoravale na nedostatke koji se već manifestuju u reagovanju zdravstvene zaštite u KZS“. .

Aktuelni prekid je samo najnovija manifestacija politike nepriznavanja ili čak obezvređivanja centralne uloge zdravstvenih radnika u funkcionisanju Nacionalne zdravstvene službe (SNS)“, čitamo u dokumentu u kojem gradonačelnici smatraju da je "devalvacija evidentna u niskim nivoima plata, lošim uslovima rada i stagnirajućim razvojem karijere".

"Pregovori sa predstavničkim tijelima zdravstvenih radnika trebali su davno započeti i već bi trebali biti okončani i provedeni", dodaju gradonačelnici tri općine okruga Setúbal.

U konkretnom slučaju CHS-a, André Martins, Francisco Jesus i Álvaro Amaro naglašavaju potrebu za nekoliko radova proširenja koji su identificirani već duže vrijeme i koje smatraju bitnim za poboljšanje ponude diferencirane zdravstvene zaštite populaciji.

„Izuzetna javna zdravstvena služba koju profesionalci žele da pruže i koju naša populacija zaslužuje da dobije, zahteva pažnju koju Vlada Republike nije poklonila. Vlada Socijalističke partije, međutim, smjenjuje ministre zdravlja koji su, naravno, primorani priznati svoju nesposobnost da odgovore na probleme”, optužuju trojica gradonačelnika CDU-a.

Zauzimajući zajednički stav, gradonačelnici tri opštine Arrábida također izražavaju „čudnost da je nekoliko godina nakon najave proširenja bolnice São Bernardo – i nakon oklevanja i propusta svih vrsta u nadležnosti Ministarstva zdravstva – ako nastavimo čekati na ovaj posao koji bi poboljšao uslove rada zdravstvenih radnika i podršku korisnicima”.

"Stanovništvo opština Sesimbra, Setúbal i Palmela i ostalo stanovništvo koje opslužuje ovaj bolnički centar ne može i dalje biti oštećeno ponovnim zatvaranjem ovih hitnih službi", tvrde tri gradonačelnika.

Uprava CHS-a je u ponedjeljak najavila zatvaranje odjela hitne pedijatrijske pomoći bolnice Sao Bernardo između 9 sati danas i 00 sati u ponedjeljak, 9. novembra, zbog nedostatka ljekara.

Posljednjih mjeseci bilo je čestih privremenih zatvaranja pedijatrijske hitne pomoći, kao i odjela za ginekologiju i akušerstvo bolnice São Bernardo, zbog nedostatka ljekara, situacija koja se postepeno pogoršavala i sada je primorala upravu CHS da zatvori Pedijatrijska hitna za nedelju dana.

Djeca i mladi u regiji Setúbal kojima je potrebna medicinska pomoć i koje prevoze vatrogasna brigada ili Nacionalni institut za hitne slučajeve (INEM) upućuju se u druge bolničke jedinice.

GR // MLS

Nedavni Članci