1-1-e1669908198824-png
40194050_wm-9652955-8839270-jpg

Ponovno stanovanje u četvrti Jamajke ključno je za dugo očekivanu promjenu

“Bio sam zaista sretan. U svemu u životu moramo imati vjeru i nadu”, rekla je Ineida Barroso u izjavama za agenciju Lusa kada je ugledala novu kuću u kojoj će živjeti sa svoje dvije kćeri, sprat u blizini škole i u istoj župi. Naselje Vale de Chicharos, poznato kao četvrt Jamajke, u opštini Seixal, okrug Setúbal.

Bila je to davno zakašnjela promjena i, prema njegovim riječima, u trenutku kada mu je to zaista bilo potrebno.

Grupa od 119 stanovnika naselja (37 porodica) počela je danas da se preseljava, u novoj fazi procesa koji je počeo 2018. godine i trebao bi biti završen do kraja godine, navode iz općine.

Ineida Barroso, čistačica koja radi za Ministarstvo finansija i banku u centru Lisabona, tek razmišlja o reorganizaciji u svom novom domu nakon što se prije desetak godina upustila u avanturu dolaska u Portugal u potrazi za boljim životom.

Za imigranticu to što je živjela u susjedstvu Jamajke nije razlog za sramotu jer je svuda važno da bude svoja.

“Nemam stida. Svako ko želi da živi sa mnom mora da živi sa mnom i mojom stvarnošću. Neću nikome pokazati da nisam. Ako sam crna, moram da nastavim da budem crna, ne mogu da budem neko drugi, moram da nastavim sa svojom realnošću i to je bila moja realnost”, rekla je ona.

Naselje Vale de Chícharos (kvart Jamajke) nastalo je kasnih 1980-ih i ranih 1990-ih kroz individualno zauzimanje privatne imovine.

Jutros je bilo puno komešanja na ulazu u kvart zbog poteza nekoliko stanovnika koji, poput Ineide, sada započinju novi život u kućama koje je općina nabavila i stavila na raspolaganje kroz program potpomognute zarade.

Upravo u tom scenariju savjetnik zadužen za stanovanje u komori Seixal objasnio je agenciji Lusa cijeli proces u toku.

Nakon toga, 2017. godine, izvršeno je iscrpno istraživanje broja stanovnika koji žive u naselju, identifikovane su 234 porodice, od ukupno oko 750 osoba, sa pravom da budu uključene u proces preseljenja.

Vijećnik Bruno Santos objasnio je da su od 234 identificirane porodice 64 ponovo smještene krajem 2018. godine, i dalje u okviru programa Prohabita u kojem je 65% finansijskih sredstava općine, a ostatak Državnog sekretarijata u smještaju.

Već u okviru plana oporavka i otpornosti bilo je moguće preći na potpuno preseljenje, koje se radi postepeno.

U oktobru je 37 porodica u susjedstvu ponovo smješteno u okviru ovog programa, danas 37 drugih, a preostalih 96 bi trebalo da bude do kraja godine.

U ovom programu ponovnog stanovanja, opština je odlučila da rasporedi ljude po svim župama opštine, a ne da stvara nova stambena naselja.

“Razumijemo da stvaranje novih naselja ne funkcionira. Prenošenjem većine ovih problema na isto područje, reprodukovali bismo, iako uz bolje uslove stanovanja, većinu postojećih poteškoća”, objasnio je gradski vijećnik, dodajući da je pronađena opcija da se ovi ljudi integrišu u zajednicu kao svaki stanovnik komuna. okrug.

101 porodica koja već tako živi, ​​naglasio je, potpuno je integrisana, preuzimajući svoje obaveze kao i svaki drugi građanin.

“Osiguravamo da niko ne bude zaostao. Svi pobjeđujemo, a svako može imati pravo na dostojanstven život i pristojno stanovanje”, rekao je on.

Do sada je, naglasio je edil, bilo moguće pronaći stambeni prostor koji može zadovoljiti ove potrebe, a postoji i briga da se ti ljudi prate u periodu nakon preseljenja, pomažući da se prevaziđu poteškoće procesa preseljenja.

„Mi smo u odjelu gdje je integracija u našoj genezi. Prvo dočekuju ljude iz cijele zemlje, a zatim i ljude koji dolaze iz cijelog svijeta. Ova raznolikost je jedna od karakteristika naše opštine i sasvim je logično preseliti ljude prirodnim putem u opštinu Seixal”, naglasio je on.

U okrugu Jamajke, koji postepeno prestaje da bude, ogromna većina stanovnika je iz Sao Tomea, Gvineje i Angole.

Ineida, koja je danas bila lice promjena, jedan je od onih primjera različitosti koji su nekada putovali u Portugal zbog, kako ona kaže, “pustolovnog života”.

GC // MCL

Nedavni Članci