1-1-e1669908198824-png
39954606_wm-9643849-9101667-jpg

Evropski državni tužilac traži više ljudskih resursa u Portugalu

U intervjuu agenciji Lusa u prostorijama Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) u Lisabonu, Laura Kövesi je istakla da su četiri portugalska magistrata koji imaju ulogu evropskih delegiranih tužilaca nedovoljna, uprkos pohvalama za saradnju zemlje. Rumunski sudija za prekršaje priznao je da je „očigledno da resursi moraju biti veći“ i da je neophodno sačuvati specijalizaciju u istragama organizovanog finansijskog kriminala.

„Počeli smo sa minimumom... kada je reč o resursima, na primer, imamo dva delegirana tužioca u Lisabonu, dva u Portu, i očigledno je da se broj tužilaca mora povećati u bliskoj budućnosti, zbog obima i složenost našeg poslovanja ovdje u Portugalu,” rekao je on, također pozivajući na reorganizaciju strukture posvećene Portugalu.

Laura Kovesi je navela primjer operacije Admiral – pokrenute prošle sedmice i koja je rezultirala hapšenjem 14 osoba u Portugalu zbog navodnog prakticiranja zločina zločinačkog udruživanja, utaje poreza i pranja novca, u šemi koja je nanijela štetu Evropsku uniju od 2,2 milijarde eura - da se tvrdi da je organizacija "najbolje dostupno oruđe" za zaustavljanje organizovanog finansijskog kriminala.

"Operacija 'Admiral' je pokazala da moramo da radimo sa specijalizovanim osobljem i da oni moraju biti posvećeni Evropskom javnom tužilaštvu i da daju prioritet radu na dosijeima Evropskog javnog tužilaštva", naglasio je, ne zaboravljajući. pomenuti konkretnu vezu ovog entiteta sa životom evropskih građana, a posebno Portugalaca, uz napomenu postojanje kancelarije u Lisabonu, portugalsko tužilaštvo, primjenu nacionalnih zakona i slučajeve koji se vode pred sudovima u Portugalu.

Na činjenicu da je ova istraga o šemi prevare s PDV-om potekla u Portugalu, gdje će nanijeti štetu od desetine miliona eura, evropski državni tužilac je otkrio da je to samo "vrh ledenog brega" i priznao da je operacija još u povojima, očekujući da će "doći i drugi slučajevi, možda složeniji i još važniji".

“Operacija je rođena u Portugalu, ali pokazuje da su vlasti spremne da se bore protiv ove pojave, jer bez informacija nema istrage, krivičnog gonjenja ili suđenja i ništa se ne može vratiti. Za portugalske poreske vlasti bilo je važno da identifikuju slučaj i pošalju ga Evropskom javnom tužilaštvu. Slučaj je nastao u Portugalu, ali ako pogledamo lokacije na kojima su se zločini dogodili, vidjet ćemo da se radi o 35 zemalja”, rekao je on.

Prema riječima glavnog evropskog tužioca, većina njegovih slučajeva — oko 40% — odnosi se na prevaru s PDV-om, ali također uključuje korupciju, pranje novca i situacije sukoba interesa u vezi sa fondovima EU. Međutim, prevare sa PDV-om su prioritet, jer se njen godišnji uticaj na evropskom nivou procjenjuje na 50 milijardi eura.

“Svi ovi zločini ostali su neotkriveni. Uglavnom su proučavani odvojeno, bez sastavljanja svih tačaka i bez sveobuhvatne vizije. Zato je toliko važno da sada imamo Evropsko javno tužilaštvo, jer imamo 'helikopterski pogled' i možemo razumjeti sve veze između kriminalnih grupa”, zaključio je on.

JGO // ZO

Nedavni Članci