Evropski parlament ukazuje u saopštenju za javnost da je "odobreo odstupanje koje štiti najudaljenije regije (OR) u klimatskoj i energetskoj tranziciji, u okviru zakonodavnog paketa 'Fit for 55', posebno u predlogu za Uredba o Evropskoj trgovini emisijama (ETS)) za sektor vazduhoplovstva”.

Sara Cerdas je na plenarnoj sjednici ove sedmice apelirala na podršku europarlamentaraca da odobre ovo odstupanje.

Poslanik PS-a je tvrdio da najudaljenije regije "isključivo zavise od zračnih i morskih veza za prijevoz putnika i robe" i da bi primjena poreza na ugljik podrazumijevala "povećanje cijena na visoravni i troškova života općenito, u nekim od najsiromašnijih regiona Evropske unije”.

Madeiranci su takođe naglasili da bi to „ugrozilo njihov društveno-ekonomski razvoj i nivo zaposlenosti u ovim regionima“, otuda je važno garantovati posebne derogacije koje bi omogućile punu adaptaciju i održivu tranziciju.

„Pozivam sve da uzmu u obzir specifičnosti najudaljenijih regija, kao što je zagarantovano članom 349. Ugovora, naime u putovanju između svoje države članice, drugih država članica, ali i između ostrva – kao što je to slučaj s arhipelagama. Azora i Madeire. Samo na taj način garantovaćemo efektivnu teritorijalnu koheziju i istinsku pravednu tranziciju, koja nikoga ne ostavlja iza sebe”, osporio je on na plenarnoj sednici.

Na amandmanu koji je podnesen na uredbu, a sada i odobren, radili su zastupnici iz najudaljenijih regija, koji su lobirali i dobili podršku u Evropskom parlamentu, jer nije bio dovoljno zaštićen u prvobitnom prijedlogu Evropske komisije.

“Izmjena i dopuna revizije sistema EU za trgovinu emisijama za avijaciju stvara izuzetak od emisija letova, koji se obavljaju do 2030. godine, za putovanja između najudaljenijih zemalja i ekonomskog područja (EEA) i između ostrva najudaljenijih zemalja”, precizira se saopštenje za javnost. .

„Treba napomenuti da su zastupnici u Evropskom parlamentu radili i na još jednom amandmanu na ETS regulativu za pomorski transport, o kojoj je takođe glasano na plenarnoj sjednici“, navodi se u bilješci.

Međutim, Evropski parlament je većinom glasova u cijelosti odbacio izvještaj, koji će se sada vratiti stručnom odboru na daljnje predložene izmjene i dopune. Sara Cerdas samo komentira da je odbijeni izvještaj “smanjio ambiciju u odnosu na prvobitni prijedlog Evropske komisije” o ključnim elementima, tako da grupa socijalista i demokrata (S&D) nije mogla podržati konačni izvještaj.