Govoreći u Luksemburgu, gdje su ministri za zapošljavanje i socijalna pitanja danas podržali privremeni sporazum postignut prošle sedmice između Vijeća i Evropskog parlamenta o direktivi o pravednim minimalnim plaćama u EU, ministar je rekao da je to poseban trenutak, podsjetivši na obavljeni rad. od strane portugalskog predsjedništva, u prvoj polovini 2021.

“Danas je istorijski dan za Evropu, u kojem ćemo doći do kraja započetog procesa i uz veliku posvećenost svih nas za usvajanje direktive o minimalnim plaćama u Evropi, koja je takođe dostignuće Stuba socijalnih prava i socijalnog samita u Portu,” komentirala je Ana Mendes Godinho.

„Ovdje smo posvećeni socijalnoj Evropi dizajniranoj i izgrađenoj oko ljudi. To je veoma važan dan u Evropi”, naglasio je ministar, tokom sastanka tokom kojeg će 27 precizno razmotriti stanje napretka rada koje su države članice sprovele na postizanju ciljeva definisanih na socijalnom samitu u Portu godinu dana kasnije. , koji je bio jedan od glavnih događaja portugalskog predsjedavanja.

Početkom prošle sedmice, pregovarači iz Evropskog parlamenta i Vijeća (države članice) postigli su privremeni dogovor o predloženom zakonu o "adekvatnim minimalnim plaćama" u Evropskoj uniji, koji poštuje "različitost nacionalnih modela radnika 27".

Cilj zakona, koji je predložila Evropska komisija 2020. i o kojem se od tada pregovara, je da se "osigura da minimalne plate u svim zemljama EU obezbede pristojan životni standard za radnike", pri čemu svaka država članica mora da proceni da li njena minimalna plata dovoljan je da garantuje "pristojan životni standard, uzimajući u obzir sopstvene socio-ekonomske uslove, kupovnu moć ili nacionalni nivo produktivnosti i dugoročni razvoj".

Direktiva (zakon Zajednice) „uspostavlja postupke za adekvatnost zakonskih minimalnih plata, promoviše kolektivno pregovaranje u određivanju plata i jača djelotvoran pristup zaštiti minimalne plaće za radnike koji imaju pravo na minimalnu platu prema nacionalnom zakonu, na primjer kroz obavezni minimum plata ili kolektivnih ugovora”, objasnio je tada Savjet.

Usvajanje zakonodavstva EU za osiguranje adekvatnih minimalnih plata u cijeloj EU uključeno je u Akcioni plan za evropski stup socijalnih prava, usvojen prije otprilike godinu dana na samitu u Portu, neobavezujući tekst koji ima za cilj promoviranje ovih prava u Evropi i Sjedinjenim Državama. Države.. koja se, pored drugih pitanja, odnosi i na naknade, tvrdeći da „radnici imaju pravo na pravednu platu koja im garantuje pristojan životni standard“.

Ugovori priznaju nadležnost svake države članice za utvrđivanje plata, ali Komisija je pribjegla fleksibilnom tumačenju koje integriše plate u radne uslove.

Trenutno 21 država članica ima minimalnu platu definisanu zakonom, dok u ostalih šest — Austriji, Kipru, Danskoj, Finskoj, Italiji i Švedskoj — postoji kolektivno pregovaranje.

U zemljama u kojima postoje, minimalne mesečne zarade variraju između 332 evra u Bugarskoj i 2 evra u Luksemburgu.

Nakon što ova direktiva bude formalno usvojena – što bi trebalo da se dogodi nakon konačnog glasanja na septembarskom plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta – države članice imat će dvije godine da je prenesu u nacionalno zakonodavstvo.

ACC (ANE) // CC