1-1-e1669908198824-png
39524693_wm-7039795-4286862-jpg

Vatrogascima koji su učestvovali u borbenoj spravi Vlada će isplatiti milion eura

Vlada će humanitarnim udruženjima vatrogasaca koji su učestvovali u sistemu borbe protiv seoskih požara uplatiti milion evra avansa, iznos koji je Ministarstvo finansija već ovlastilo, najavio je danas ministar unutrašnje uprave.

"Kako se pretpostavlja, Ministarstvo finansija je već poslalo avans od milion eura za isplatu humanitarnim udruženjima vatrogasaca koji su učestvovali u gašenju požara", rekao je José Luís Carneiro na zajedničkom saslušanju u parlamentarnim odborima za ustavna pitanja. , Prava, slobode i garancije i Poljoprivreda i ribarstvo o požarima koji su izbili tokom ove godine.

Ministar je naveo i da su sume isplaćene do 20. septembra u okviru borbe protiv požara "već 22,2 miliona evra sa uređenjem zemljišta, vanrednim troškovima i gorivom".

„Za Posebnu šemu za gašenje ruralnih požara (DECIR) 2022. definisan je privremeni iznos od 32,8 miliona eura, odnosno 13% više u odnosu na prethodnu godinu, na koju treba dodati pet miliona eura kao sumu koja se izdvaja za pojačanje grupe i 70 miliona evra za flotu od 60 vazdušnih vatrogasnih sredstava - rekao je on.

Ministar je u svom prvom govoru pomenuo jačanje zemljišnih resursa u DECIR-u tokom ove godine, posebno na nivou vatrogasaca.

José Luís Carneiro je govorio o visokim temperaturama zabilježenim ove godine, u kombinaciji sa indeksom goriva i suše.

“Ono što vidimo je da su kumulativne srednje vrijednosti indeksa raspoloživog goriva u 2022. godini bile najveća vrijednost u posljednjih 20 godina i najveći indeks suše od 2005. godine. Ovi pokazatelji ukazuju na dostupnost koja je dostigla biljno gorivo, koje objašnjava žestinu i intenzitet požara”, istakao je on.

Zvaničnik je rekao i da se detaljno analizira 10% požara koji su izbili ove godine koji nisu ugašeni u roku od 90 minuta, što sprovodi pododbor za naučene lekcije, koji radi u okviru Nacionalne Komisija za integrisano upravljanje ruralnim osvetljenjem, koja je deo Agencije za integrisano ruralno osvetljenje (AGIF).

Ova analiza uključuje i doprinose domaćih stručnjaka sa univerziteta i istraživačkih centara, "koji su prihvatili poziv da udruže svoja znanja i doprinesu poboljšanju ove procjene i kontinuiranom unapređenju uvođenja u ruralni sistem vatrogastva", rekao je ministar. . .

CMP // JMR

Nedavni Članci